top spzoz

Projekt pn. Dostosowanie pomieszczeń Izby Przyjęć oraz Bloku Operacyjnego

Projekt pn. Dostosowanie pomieszczeń Izby Przyjęć oraz Bloku Operacyjnego w części dotyczacej Sterylizacji Szpitalnej SP ZOZ Świdnik do warunków wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Załącznik

Projekt pn. „Dostosowanie pomieszczeń Izby Przyjęć oraz Bloku Operacyjnego

 

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl