Dyrekcja

Dyrektor Naczelny SPZOZ Świdnik

mgr Andrzej Kowalski

 

p.o. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. Jacek Kamiński

dyrektor

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych/Główny Księgowy

mgr Elżbieta Romańska-Nowik