Dyrekcja

Dyrektor Naczelny SPZOZ Świdnik

dyrektor

lek. Jacek Kamiński

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

z ca dyrektora

lek. Barbara Stefaniak - Klimek

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych/Główny Księgowy

mgr Elżbieta Romańska-Nowik