Dyrekcja

Dyrektor Naczelny SPZOZ Świdnik

mgr Andrzej Kowalski

 

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n.med. Beata Tatałaj-Pastuszak

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych/Główny Księgowy

mgr Elżbieta Romańska-Nowik