top spzoz

Skargi i wnioski

 • Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
  • osobiście, na piśmie w Sekretariacie Dyrekcji SPZOZ Świdnik, przy ul. B. Leśmiana 4,
  • pisemnie na adres 21-040 Świdnik, ul. B. Leśmiana 4,
  • za pomocą telefaxu ( fax 81 751 27 49 ),
  • za pomocą poczty elektronicznej ( e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ),
 • Skargi i wnioski składane ustnie, osobiście przez wnoszącego przyjmują:
  • Dyrektor SPZOZ w Świdniku,
  • osoba wyznaczona przez Dyrektora , w szczególności z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa.
 • Z przyjęcia skargi lub wniosku wnoszonych ustnie sporządza się ( na żądanie osoby wnoszącej skargę lub wniosek) Protokół. Protokół wniesienia skargi lub wniosku powinien zawierać; datę wniesienia oraz imię i nazwisko wnoszącego skargę lub wniosek, a także adres do korespondencji. Protokół podpisują wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący.
 • Skargi i wnioski wnoszone na piśmie powinny zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz adres do korespondencji - brak tych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl