top spzoz

Zespół ds. Etyki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku

Zespół ds. Etyki został powołany dla potrzeb pracowników, pacjentów i ich rodzin. Podczas  szeroko rozumianego procesu udzielania świadczeń medycznych często dochodzi do sytuacji trudnych a nawet konfliktowych, kiedy osoby, których dana sytuacja dotyczy nie są pewne, jak postępować lub czego oczekiwać. Z uwagi na silne emocje towarzyszące tego rodzaju sytuacjom trudno jest obiektywnie spojrzeć na pojawiający się problem i dostrzec wszystkie możliwe dostępne rozwiązania.

Między innymi w takich właśnie sytuacjach pomocny może okazać się kontakt z Zespołem ds. Etyki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku.

W skład Zespołu ds. Etyki wchodzą osoby zatrudnione w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku, w tym przedstawiciele środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego i pozostałego personelu medycznego oraz niemedycznego. Skład Zespołu jest stały, określony Zarządzeniem Dyrektora SPZOZ w Świdniku.

Zadania Zespołu ds. Etyki

 1. Ochrona praw pacjentów zgodnie z zasadami etyki medycznej oraz przepisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Definiowanie problemów etycznych oraz określenie sposobu ich rozwiązywania
 3. Promowanie i rozpowszechnianie znajomości praw pacjenta oraz monitorowanie ich przestrzegania.
 4. Rozwiązywanie problemów etycznie wątpliwych w relacji:
  • lekarz →pacjent,
  • pielęgniarka →pacjent,
  • przełożony→ pracownik,
  • pracownik→ przełożony,
  • pracownik→ pracownik.
 5. Rozpatrywanie wniosków pracowników/personelu i pacjentów dotyczących uwag w zakresie postępowania ustanowionego przez Kodeks Etyki Lekarskiej oraz Kodeks Etyki Pielęgniarki i Położnej.
 6. Prowadzenie mediacji w sytuacji konfliktu personel-pacjent-rodzina.

 

Sposób składania wniosków

 1. Drogą elektroniczną na adres e-mail sekretariatu SPZOZ w Świdniku:
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem Zespół ds.Etyki.
 2. Pismem złożonym do Sekretariatu Szpitala – Oddział Chorób Wewnętrznych (I piętro) w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds.Etyki.

Wniosek powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy, instytucji zgłaszającej wniosek,
 2. Miejsce zamieszkania lub adres firmy, instytucji zgłaszającej wniosek,
 3. Telefon kontaktowy oraz adres e-mail wnioskodawcy,
 4. Określenie problemu etycznego.

Zasada poufności.

Zespół kieruje się zasadami poufności i jest zobowiązany do ich zachowania w całym toku postępowania oraz po jego zakończeniu.

 Zgłoszenia anonimowe lub wnioski niespełniające norm, o których mowa powyżej, nie będą rozpatrywane.

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl