Izba przyjęć

Izba Przyjęć Szpitala zlokalizowana jest na parterze budynku Szpitala, przy ul. Lotników polskich 18.

Izba przyjęć posiada wyodrębnione wejście dla pacjentów, z możliwością dostępu dla osób niepełnosprawnych, odrębny podjazd dla ambulansów oraz wyodrębnione wejście dla pracowników.

Praca Izby Przyjęć odbywa się w systemie całodobowym.

W Izbie Przyjęć udzielane są świadczenia zdrowotne w trybie:

 • przyjęcie planowe na podstawie skierowania,
 • przyjęcie w trybie nagłym w wyniku przekazania przez Zespół Ratownictwa Medycznego,
 • przyjęcie w trybie nagłym,
 • inne przypadki,
 • przyjęcie noworodka w wyniku porodu w tym Szpitalu.

Do zadań Izby Przyjęć należy:

 •  przyjmowanie do Szpitala pacjentów zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego,
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych, doraźnej pomocy ambulatoryjnej, pacjentom , którzy nie zostali zakwalifikowani do leczenia szpitalnego
 • ustalanie terminów planowych przyjęć do leczenia szpitalnego,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W momencie planowanego przyjęcia do Szpitala pacjent obowiązany jest przedstawić:

 • skierowanie do Szpitala wraz z posiadaną dokumentacją medyczną i wynikami badań zleconych przez lekarza kierującego,
 • dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość pacjenta.

W Izbie Przyjęć pracuje doświadczona kadra lekarska i pielęgniarska. Nasi pracownicy służy swoją wiedzą i doświadczeniem pacjentom zgłaszającym się do Szpitala. Współpracujemy z Zakładem Radiologii i diagnostyki laboratoryjnej.

Świadczenia, w zależności od ich rodzaju udzielane są w wyodrębnionych pomieszczeniach Izby Przyjęć:

 • internistyczna
 • chirurgiczna
 • położniczo-ginekologiczna
 • pediatryczna, zlokalizowana na IV piętrze budynku, przy Oddziale Pediatrycznym.