top spzoz

Zakład Rehabilitacji

GODZINY OTWARCIA:

ZABIEGI (2 piętro, parter do 14:30)

7:00 – 19:00

REJESTRACJA NA ZABIEGI, DO OŚRODKA I PORADNI (2. piętro)

08:00 – 14:00

PRZYJĘCIA, KONSULTACJE OŚRODEK DZIENNY (poniedziałki, parter)

16:00 – 18:00

PORADNIA LEKARSKA REHABILITACYJNA (wtorki, parter)

15:00 – 18:00

 

Rejestracja zakładu rehabilitacji

Czynna w godz. 800 – 1400 znajduje się na drugim piętrze tuż obok windy

Rejestracja na zabiegi ambulatoryjne, do poradni rehabilitacyjnej oraz do ośrodka rehabilitacji dziennej możliwa jest codziennie w godzinach 800 – 1400

Skierowanie:

 • na zabiegi ambulatoryjne
 • na wizytę fizjoterapeutyczną
 • do poradni rehabilitacji
 • ośrodka rehabilitacji dziennej.

ważne jest przez miesiąc od jego wystawienia i w tym okresie należy dokonać jego rejestracji.

 

O Nas

Zakład Fizjoterapii funkcjonuje w strukturach SP ZOZ w Świdniku od 1984 roku. Dysponuje szeroką bazą usługową, z możliwością realizowania różnorodnych zabiegów fizjoterapeutycznych. Zabiegi wykonywane są przez dobrze wyszkoloną kadrę fizjoterapeutów stale podnoszącą swoje kwalifikacje i doskonalącą swoje umiejętności.

W naszej placówce zajmujemy się pacjentami:

 • ze schorzeniami narządu ruchu (zmiany zwyrodnieniowe, dyskopatie, skoliozy, itp.),
 • po zabiegach operacyjnych,
 • ortopedycznymi (po złamaniach, zwichnięciach, skręceniach itp.),
 • neurologicznymi (schorzenia centralnego i obwodowego układu nerwowego),
 • po przebytej chorobie COVID-19 ,

Rodzaje świadczeń

 • Zabiegi fizjoterapeutyczne ambulatoryjne w dziale fizjoterapii
 • Rehabilitacja w ramach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej
 • Poradnia rehabilitacji

Dział Fizjoterapii dysponuje nowoczesną bazą zabiegową wyposażoną w odpowiedni sprzęt do kinezyterapii czyli leczenia ruchem oraz do zabiegów fizykoterapii. Leczenie rehabilitacyjne jest prowadzone w sposób kompleksowy i indywidualny.


Dział Fizykoterapii realizuje zabiegi z zakresu:

 • elektrolecznictwa (galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, prądy diadynamiczne, tens, interferencyjne,Traberta, Kotza)
 • laseroterapii punktowej i skaneru
 • ultradźwięków i fonoforezy
 • światłolecznictwa (lampa sollux)
 • zmiennego pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości
 • pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości
 • krioterapii miejscowej parami ciekłego azotu
 • hydroterapii: masaże wirowe kończyn górnych i dolnych

Dział Kinezyterapii realizuje zabiegi z zakresu indywidualnej pracy z pacjentem (mobilizacje) oraz szerokiego spektrum ćwiczeń (Ćwiczenia czynne, czynno-bierne, czynne z oporem, w odciążeniu, manualnych, izometrycznych, ogólnousprawniających itp.),

Wszystkie zabiegi wykonujemy całkowicie bezpłatnie w ramach umowy z funduszem NFZ,

 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Ośrodek Dziennej Rehabilitacji świadczy leczenie rehabilitacyjne dla chorych, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego całodobowego, lecz istniejące schorzenie lub uraz wymaga intensywnego usprawniania. Okres leczenia w Ośrodku wynosi minimum trzy tygodnie.

Konsultacje oraz przyjęcia do Ośrodka Dziennej Rehabilitacji odbywają się na podstawie skierowania od lekarza specjalisty w poniedziałki w godz. 1600 – 1800.

Gabinet lekarski znajduje się na parterze, wejście od strony małego parkingu (vis a vis szpitala) udostępniane jest w godzinach pracy poradni.

 

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia Rehabilitacyjna przyjmuje pacjentów na podstawie skierowania od lekarza.

W poradni przyjmuje specjalista rehabilitacji medycznej - we wtorek w godz. 1500 – 1700.

Gabinet lekarski znajduje się na parterze, wejście od strony małego parkingu (vis a vis szpitala) udostępniane jest w godzinach pracy poradni.

Prosimy o zgłaszanie się na wizyty lekarskie z posiadaną dokumentacją medyczną (zdjęcia rtg, usg, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny oraz karty informacyjne z pobytów w szpitalach czy inne posiadane dokumenty) najlepiej w postaci kopii xero możliwej do pozostawienia w naszej dokumentacji i historii leczenia

 

Kontakt

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl