top spzoz

Informacja o realizowanym projekcie „Poprawa jakości udzielanych świadczeń poprzez przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych

Informacja o realizowanym projekcie „Poprawa jakości udzielanych świadczeń poprzez przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych, w tym dostosowawczych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych oraz wyposażenie w sprzęt medyczny Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ Świdnik”

Załącznik

Informacja o realizowanym projekcie

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl