top spzoz

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert nr 25/06/2024 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Świdniku

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NR 25/06/2024 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SP ZOZ W ŚWIDNIKU

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku informuje, że w dniu 2 lipca 2024 r. został rozstrzygnięty Konkurs Ofert Nr 25/06/2024 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Świdniku pod nazwą:

„Udzielanie przez ratownika medycznego świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć Szpitala”

Konkurs: "Udzielanie przez ratownika medycznego świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć Szpitala"

OGŁOSZENIE 25/06/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 799)

ogłasza konkurs ofert pod nazwą:

„Udzielanie przez ratownika medycznego świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć Szpitala”

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert nr 24/06/2024 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Świdniku

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NR 24/06/2024 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SP ZOZ W ŚWIDNIKU

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku informuje, że w dniu 27 czerwca 2024 r. został rozstrzygnięty Konkurs Ofert Nr 24/06/2024 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Świdniku pod nazwą:

„Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych w zakresie:

  • badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia;
  • badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia;

w Pracowni Endoskopii SP ZOZ w Świdniku

Konkurs: "Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych w Pracowni Endoskopii SP ZOZ w Świdniku”

OGŁOSZENIE 24/06/2024 z dnia 24 czerwca 2024 roku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 799)

ogłasza konkurs ofert pod nazwą:

„Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych w zakresie:

  1. badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia;
  2. badania endoskopowe przewodu pokramowego – kolonoskopia;

w Pracowni Endoskopii SP ZOZ w Świdniku”.

 

Kontakt

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl