Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Intensywnej Terapi i Anestezjologii prowadzi znieczulenia ogólne i regionalne do zabiegów chirurgicznych, ortopedycznych, ginekologicznych i położniczych. Zapewnia szerokie monitorowanie parametrów życiowych i głębokości znieczulenia, w tym z zastosowaniem aparatu BIS (Indeks Bisektralny). Do prowadzenia znieczuleń stosowane sa nowoczesne gazy anestetyczne i środki zwiotczające oraz odwracające blokadę nerwowo-mięśniową. Stosujemy szeroka game masek krtaniowych oraz posiadamy videolaryngoskop oraz bronchofiberoskop. W Sali Pooperacyjnej stosujemy monitorowany nadzór nad pacjentami oraz monitorowanie i kontrole bólu pooperacyjnego.

Oddział Intensywnej Terapii prowadzi leczenie chorych z niewydolnością układu oddechowego, krążenia, wydalniczego oraz niewydolnością wielonarządową.

W strukturze oddziału znajdują się 4 stanowiska (1 izolatka). Każde stanowisko składa się z respiratora, wielofunkcyjnego łóżka z materacami antyodleżynowymi, systemu monitorującego (kardiomonitory, pulsoksymetry) oraz nowoczesnych pomp infuzyjnych (przepływowych, objętościowych, żywieniowych):

W Oddziale Intensywnej Terapii wykonywane są następujące procedury:

  • wentylacja mechaniczna,
  • bronchofiberoskopia z pobieraniem materiału do badań laboratoryjnych (BAL),
  • tracheostomia przezskórna metodą Griggsa,
  • ciągłe monitorowanie hemodynamiczne, w tym metoda termodylucji przezpłucnej
  • żywienie enteralne nowoczesnymi dietami przemysłowymi za pomocą pomp przepływowych przez sondę dożołądkową, FloCare, PEG,
  • żywienie pozajelitowe,
  • terapię nerkozastępczą cytrynianowo – wapniową,
  • monitorowanie ciśnienia śródbrzusznego
  • od czerwca 2018 r. – hipotermia terapeutyczna zewnątrzustrojowaOddział Intensywnej Terapii w Świdniku jest certyfikowanym Ośrodkiem Hipotermii Terapeutycznej