top spzoz

Projekt pn. Doposażenie Szpitala w sprzęt medyczny, modernizacja sieci komputerowej

 Projekt pn. Doposażenie Szpitala w sprzęt medyczny, modernizacja sieci komputerowej,zakup oprogramowania wspierającego : zarządzanie, gromadzenie, przetwarzanie i bezpieczeństwo danych oraz ucyfrowienie aparatów rtg w SP ZOZ Świdnik

Załącznik

Projekt pn. „Doposażenie Szpitala w sprzęt medyczny, modernizacja sieci komputerowej

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl