Dział Fizjoterapii

Prowadzimy indywidualną pracę z pacjentem (mobilizacje, terapię manualną, PNF, ćwiczenia, masaż klasyczny i inne) w ramach bezpłatnego świadczenia na NFZ.

Zapraszamy ze skierowaniem od lekarza rodzinnego i lekarzy specjalistów. Prowadzimy wizyty fizjoterapeutyczne na których diagnozujemy pacjenta i dobieramy mu indywidualny program leczenia.

Przyprowadzimy kompleksową rehabilitacje pacjentów po przebytej chorobie COVID-19

Dział Kinezyterapii realizuje zabiegi z zakresu indywidualnej pracy z pacjentem, masażu leczniczego oraz szerokiego spektrum ćwiczeń (ćwiczenia czynne, czynno-bierne, czynne z oporem, w odciążeniu, manualne, izometryczne, ogólnousprawniające itp.)


Dział Fizykoterapii realizuje zabiegi z zakresu:

  • elektrolecznictwa (galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, didynamik, prądy TENS, interferencyjne, Traberta, Kotza),
  • laseroterapii (punktowa i skaner),
  • ultradźwięków i fonoforezy,
  • światłolecznictwa (lampa sollux),
  • zmiennego pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości,
  • pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości,
  • krioterapii miejscowej parami ciekłego azotu,
  • hydroterapii: masaże wirowe kończyn górnych i dolnych.

Wszystkie zabiegi, wizyty fizjoterapeutyczne i świadczenia realizujemy całkowicie bezpłatnie w ramach umowy z funduszem NFZ.