Oddział Pediatryczny

Usytuowany na IV piętrze budynku Szpitala, liczy 14 łóżek. W Oddziale wyodrębnione są sale dzieci starszych i niemowlęce.

Oferujemy małym pacjentom wysoki poziom usług, a także możliwość pobytu rodziców z dzieckiem w ciągu dnia. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość pozostania rodziców z dzieckiem w nocy.

Pod względem diagnostyczno-terapeutycznym Oddział nasz spełnia wymagania dla podstawowego poziomu świadczeń.

W naszym oddziale hospitalizujemy dzieci:

 • w stanach ostrego zagrożenia zdrowia i życia,
 • z przewlekłymi schorzeniami wymagającymi diagnostyki i leczenia szpitalnego,
 • w celach diagnostycznych możliwych do wykonania w warunkach szpitalnych,W razie potrzeby lekarze Oddziału współpracują w zakresie konsultacji z innymi specjalistami zatrudnionymi w SP ZOZ.
W zakresie konsultacji i badań diagnostycznych wysokospecjalistycznych współpracujemy z lubelskimi placówkami klinicznymi i specjalistycznymi.

Oferujemy wykonanie badań :

  • Radiologicznych, łącznie z badaniami kontrastowymi jak: urografia, cystografia mikcyjna, badanie kontrastowe przewodu pokarmowego,
  • USG w szerokim zakresie,
  • Kardiologicznych z EKG, ECHO, Holter, próby wysiłkowe,
  • Endoskopowych,
  • Laboratoryjnych, łącznie z zabezpieczeniem materiału do badań mikrobiologicznych.

 

   W trosce o naszych pacjentów staramy się zapewnić im w Oddziale dobre warunki pobytu i miłą atmosferę, tak aby konieczność przebywania w szpitalu była dla nich jak najmniej stresująca i umożliwiała w miarę prawidłowe funkcjonowanie.

 

   Warunki lokalowe, organizacja Oddziału, doświadczony personel lekarsko-pielęgniarski oraz dostępność specjalistycznych badań stwarzają dobre, przyjazne dziecku warunki do pobytu w naszym Oddziale.