Pracownia endoskopii

Świadczone usługi diagnostyczne i zabiegowe wykonywane są w zakresie:

 • Gastroskopii (badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego),
 • Kolonoskopii (badanie dolnego odcinka przewodu pokarmowego).

W zakresie gastroskopii wykonywane są:

 • gastroskopia diagnostyczna,
 • gastroskopia z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego,
 • gastroskopia z usunięciem polipów,
 • gastroskopia z tamowaniem krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego:

* ostrzyknięcie miejsca krwawienia,

* opaskowanie żylaków przełyku,

* tamowanie krwawienia przy użyciu klipsów,

* tamowanie krwawienia przy użyciu koagulacji lub koagulacji w osłonie argonowej,

 • gastroskopia z usunięciem ciał obcych,
 • wytworzenie gastrostomii endoskopowej /PEG/.

W zakresie kolonoskopii wykonywane są:

 • kolonoskopia diagnostyczna,
 • kolonoskopia z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego,
 • kolonoskopia z usunięciem polipów,
 • tamowanie krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Pracownia endoskopii czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:35.

Rejestracja odbywa się osobiście lub telefonicznie