top spzoz

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w SP ZOZ w Świdniku rozpoczyna swoją działalność z dniem pierwszego stycznia 2022 roku.

Planowana data rozpoczęcia kwalifikacji pacjentów do przyjęcia do Zakładu - od dnia 13 grudnia 2021 roku, natomiast przyjęcia pacjentów do ZOL planowane są od dnia 3 stycznia 2022 roku.

Zakład Opiekuńczo Leczniczy jest oddziałem stacjonarnym, 38 łóżkowym, zapewniającym całodobową opiekę pacjentom przewlekle chorym, którym stopień niepełnosprawności nie pozwala na przebywanie w swoim środowisku domowym, a nie wymagają oni hospitalizacji. Są to osoby z dużymi deficytami w samoopiece i samopielęgnacji, wymagające stacjonarnych świadczeń pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych, którzy nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego.

Regulamin warunków przyjęcia i udzielania świadczeń obowiązujący w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w SPZOZ w Świdniku.

Zakład Opiekuńczo Leczniczy jest oddziałem stacjonarnym zapewniającym całodobową opiekę pacjentom przewlekle chorym, którym stopień niepełnosprawności nie pozwala na przebywanie w swoim środowisku domowym a nie wymagają hospitalizacji. Są to osoby z dużymi deficytami w samoopiece i samopielęgnacji wymagające stacjonarnych świadczeń pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych a nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego.

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl