top spzoz

Oferta pracy dla lekarzy anestezjologów

SP ZOZ w Świdniku zatrudni lekarzy anestezjologów do pracy w godzinach pracy 8.00-15.35 oraz do pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 1/2023

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku w zakresie:

wykonywania zabiegów operacyjnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ramach jednorodnych grup pacjentów ( JGP) dla umowy z LOW NFZ„ Chirurgia ogólna-Hospitalizacja" w SP ZOZ w Świdniku

Konkurs ofert na wykonywania zabiegów operacyjnych w zakresie ortopedii i traumatologii

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Świdniku i zaprasza do składania ofert w zakresie:

wykonywania zabiegów operacyjnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ramach jednorodnych grup pacjentów (JGP) dla umowy z LOW NFZ „Chirurgia ogólna- Hospitalizacja” w SP ZOZ w Świdniku

Ogłoszenie o rozstrzygnięcid konkursu ofert nr 3/2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 3/2022 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego rozstrzygnięto i przyjęto oferty w następujących zakresach:

Oferta pracy - lekarz na Oddziale Pediatrycznym

SP ZOZ Świdnik zatrudni lekarzy do pracy w Oddziale Pediatrycznym w normalnych godzinach pracy lub/i na czas pełnienia dyżurów medycznych.

Warunki umowy do uzgodnienia.

  • tel. 81 751 45 59
  • 723 980 333.

Oferta pracy - lekarz na Oddziale Chorób Wewnętrznych

SP ZOZ Świdnik zatrudni lekarzy do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych na czas pełnienia dyżurów medycznych.

Warunki umowy do uzgodnienia.

  • tel. 81 751 45 59
  • 723 980 333.

Oferta pracy - lekarz do Izby Przyjęć

SP ZOZ Świdnik zatrudni lekarzy do pracy w Izbie Przyjęć w normalnych godzinach pracy lub/i na czas pełnienia dyżurów medycznych.

Warunki umowy do uzgodnienia.

  • tel. 81 751 45 59
  • 723 980 333.

Oferta pracy - lekarz specjalista do Poradni Urologicznej

SP ZOZ Świdnik zatrudni lekarzy specjalistów do pracy w Poradni Urologicznej.

Warunki umowy do uzgodnienia.

  • tel. 81 751 45 59
  • 723 980 333

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl