Misja, standardy jakości i bezpieczeństwa opieki, certyfikaty

Misja

„Dobro pacjenta to cel naszego działania”

Standardy jakości i bezpieczeństwa opieki ( Program Akredytacji Szpitali współfinansowany ze środków Unii Europejskiej).

Szpital SPZOZ w Świdniku w 2018 roku przystąpił do Projektu Unijnego „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” Program Akredytacji Szpitali . Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ( PO WER) i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie zdrowia ( CMJ). W związku z udziałem w Projekcie Szpital SPZOZ Świdnik, w ramach realizowanego Projektu został objęty różnymi formami wsparcia. W procesie przygotowywania się do akredytacji Szpital otrzymał wsparcie szkoleniowo - konsultacyjne. W Szpitalu odbyły się specjalistyczne konsultacje z bezpieczeństwa farmakoterapii, konsultacje z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych, szkolenie nt. bezpieczeństwa opieki i zdarzeń niepożądanych. Przeprowadzony został wstępny przegląd akredytacyjny oraz wizyta testowa. W ramach przygotowania się do poddania się procesowi akredytacji w Szpitalu zostały wdrożone standardy akredytacyjne / wymogi w zakresie sprawowania opieki nad pacjentem.