top slider

Adres: ul. Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

Tel. sekretariat: 81 751-42-15,

Email: sekretariat@spzozswidnik.pl

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

Zakaz palenia wyrobów tytoniowych na terenie Szpitala

Przypominamy, że obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych na terenie SP ZOZ w Świdniku.

Zgodnie z artykułem 5 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 957 z póź. zm.):

  • Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych na terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
  • Kto pali wyroby tytoniowe, nowatorskie wyroby tytoniowe lub papierosy elektroniczne wbrew postanowieniom art. 5, podlega karze grzywny do 500 zł.

zakaz palenia

Portal Pacjenta!

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku, informuje o uruchomieniu Portalu Pacjenta SPZOZ Świdnik Dostęp do portalu możliwy jest ze strony głównej SPZOZ Świdnik, po zapoznaniu się z regulaminem usługi i zatwierdzeniu jego warunków. Kolejne funkcjonalności będą udostępniane stopniowo. Zachęcamy do korzystania.

 

Link do portalu pacjenta: https://euslugi.spzozswidnik.pl/1/auth/login

Kontakt

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl