top spzoz

Kontakt do rejestracji

 

Lp.NazwaNumer telefonu
Telefony kontaktowe do przychodni specjalistycznych
1.
 1. Poradnia Chirurgii Ogólnej
 2. Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 3. Kardiologicznej
 4. Diabetologicznej
 5. Hematologicznej
 6. Endokrynologicznej
 7. Urologicznej
 8. Chorób Płuc
 • tel. 81 452 30 59
 • tel. 81 452 30 63
 • tel. 81 452 30 94
2. Poradnia Położniczo – Ginekologiczna
 • tel. 81 751 39 74
3. Rejestracja na badania USG, Tomografie Komputerową
 • tel. 81 751 56 95
4. Rejestracja Rehabilitacja
 • tel. 81 751 40 41
Kontakt to Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej​
1. Porady ambulatoryjne i telefoniczne pielęgniarskie
 • tel. 81 751 56 29
2. Porady ambulatoryjne i telefoniczne lekarskie
 • tel. 81 751 40 02
 • tel. 81 751 57 36
3. Zespół wyjazdowy
 • pielęgniarka
  tel. 885 105 655
 • lekarz
  tel. 885 105 755

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl