Dział żywienia

Zadaniem działu żywienia jest planowanie oraz przygotowanie posiłków dla hospitalizowanych pacjentów oddziałów szpitala.

Całokształt organizacji żywienia chorych oparty jest na tzw. „systemie dietetycznym”.

Dietetyk wraz z Kierownikiem Kuchni opracowuje jadłospisy z uwzględnieniem norm żywieniowych i wymogów dietetyczno-leczniczych.

Kierownik kuchni przy wsparciu Dyrekcji Szpitala dokłada wszelkich starań aby jakość posiłków serwowanych była na najwyższym poziomie.

W szpitalu funkcjonuje system zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, zasady dobrej praktyki higienicznej GHP oraz zasady dobrej praktyki produkcyjnej GMP. Polityka HACCP jest ukierunkowana na osiągnięcie pełnej satysfakcji klienta (pacjenta) poprzez identyfikowanie jego potrzeb i oczekiwań oraz stałe dążenie do podnoszenia jakości świadczonych usług. Podstawą żywienia chorych są ujednolicone zasady żywienia dietetycznego.

Pacjenci niewymagający żywienia dietetycznego otrzymuje dietę podstawową. Hospitalizowani wymagający leczenia dietetycznego, na zlecenie lekarza i po konsultacji dietetyka otrzymują dietę przypisana do jednostki chorobowej, stanu zdrowia i indywidualnych potrzeb pacjenta zgodnie z obowiązująca księgą diet.

Oddziały w naszym szpitalu wyposażone są w lodówkę przeznaczoną dla pacjentów

 

INSTRUKCJA PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI W LODÓWCE DLA PACJENTÓW

  1. Spożywanie własnych produktów żywnościowych powinno odbywać się po konsultacji z lekarzem lub pielęgniarką, w trosce o to aby, nie stanowiły one dodatkowego zagrożenia dla zdrowia pacjenta.
  2. Prosimy naszych pacjentów i ich rodziny, aby umieszczając w lodówce produkty żywnościowe ( pojemniki/woreczki z żywnością) oznaczali je pierwszą literą imienia i nazwiska, numerem sali, datą umieszczenia w lodówce lub datą otwarcia (w przypadku żywności w oryginalnych opakowaniach producenta).
  3. Produkty spożywcze (takie jak wędliny, sery , jogurty itp.) przechowujemy w opakowaniach oryginalnych, z aktualnym terminem przydatności do spożycia, a w przypadku ich otwarcia nie dłużej niż 3 dni.
  4. Prosimy aby unikać gromadzenia zbyt dużej ilości jedzenia oraz o bieżące kontrolowanie terminów przydatności produktów do spożycia.
  5. Produkty, których przechowywanie w lodówce jest zabronione: produkty, których przydatności do spożycia nie można zweryfikować, produkty bez oznaczonej daty przydatności do spożycia, potrawy przyniesione przez rodzinę np.; gotowane mięsa, zupy, sałatki majonezowe itp. oraz ciasta z masami, kremami, bitą śmietaną i owocami itp.
  6. Żywność nieopisana, nieprawidłowo przechowywana lub przechowywana dłużej niż wskazany przez producenta czas przydatności do spożycia, a także niezabrana przez pacjenta w dniu jego wypisu z oddziału - zostanie usunięta z lodówki, w celu uniknięcia zagrożenia epidemiologicznego.