Pracownia badań holterowskich

PRACOWNIA BADAŃ HOLTEROWSKICH I PRÓB WYSIŁKOWYCH

- System do nadzoru próby wysiłkowej Ekg z bieżnią – (ITAM, Zabrze)

Celem badania jest diagnostyka przyczyn bólów w klatce piersiowej, ocena skuteczności prowadzonego leczenia niewydolności serca lub określenie rokowania pacjenta po przebytym zawale serca.

- Tilt-test - zestaw do wykonywania testów pochyleniowych

Celem badania jest diagnostyka przyczyn zasłabnięć i omdleń.

- Holter EKG - zestaw do ciągłego 24-godzinnego monitorowania pracy serca (ASPECT 702, Aspel Zabierzów, 2017 r.) – 3 rejestratory

Celem badania jest diagnostyka zaburzeń / nieprawidłowości pracy mięśnia sercowego.

- Holter RR – zestaw do 24-godzinnego rejestrowania ciśnienia tętniczego krwi (Oscar2, SunTech Medical, 2008) - 2 rejestratory

Celem badania jest diagnostyka oraz ocena skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego krwi.

W pracowni prowadzona jest edukacja zdrowotna - nauka zasad prawidłowego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.

 

PRACOWNIA ECHO SERCA

- Ultrasonograf wysokiej klasy z kompletem głowic do echokardiografii serca dla dorosłych i noworodków ( Affiniti 50, marki Filips)

Celem badania jest ocena wydolności krążeniowej serca oraz diagnostyka wad serca.