top spzoz

Specjalista ds. BHP, p/POŻ i OC

Główny cel:

Zapewnienie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób pracujących poprzez szeroko rozumiane nadzorowanie wszystkich tych aspektów działalności, które dotyczą bezpieczeństwa
i higieny pracy. Podstawą działań w tym zakresie jest wspólny cel pracowników, pracodawcy i służby bhp.

Szczegółowe zadania inspektora BHP i PPOŻ.

Służba BHP wykonuje między innymi zadania polegające na:

 • bieżącej kontroli stanowisk pracy pod kątem zgodności z normami, wymogami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • informowaniu właściwych osób i organów firmy o stwierdzonych nieprawidłowościach;
 • współpracy z pracodawcą oraz Społeczną Inspekcją Pracy w zakresie usuwania stwierdzonych zagrożeń dla bezpieczeństwa;
 • opiniowaniu instrukcji bezpieczeństwa sporządzanych zgodnie z odnośnymi przepisami
 • udziale w dokonywaniu oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo tworzonych stanowisk, stanowisk reorganizowanych i przenoszonych;
 • konsultacjach i wsparciu pracodawcy w zakresie szkoleń i adaptacji pracowników do zasad BHP obowiązujących w firmie;
 • prowadzeniu doradztwa i konsultowania zasad BHP z pracownikami, jednostkami organizacyjnymi i niezależnymi podmiotami działającymi w obrębie organizacji (np. związkami zawodowymi);
 • sporządzaniu analiz i planów dotyczących BHP w firmie
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu różnych form popularyzacji problematyki bhp oraz ergonomii
 • prowadzenie szkoleń wstępnych z elementami ppoż. nowo przyjmowanych pracowników
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością działania sprzętu i urządzeń ppoż., oznakowaniem i utrzymaniem dróg ewakuacyjnych.
 • współdziałanie z organami Komendy Państwowej Straży Pożarnej w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną Szpitala.

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl