top spzoz

Ogłoszenie o rozstrzygnięcid konkursu ofert nr 3/2022

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 3/2022 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego rozstrzygnięto i przyjęto oferty w następujących zakresach:

Zadanie Nr 1
Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza poza normalnymi godzinami pracy - pełnienie dyżurów medycznych:

 1. w Izbie Przyjęć;
 2. w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym;
 3. w Oddziale Pediatrycznym;
 4. w Oddziale Neonatologicznym.
 5. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

Zadanie Nr2
Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza, tj. w normalnych godzinach pracy i poza normalnymi godzinami pracy - pełnienie dyżurów medycznych:

 1. w Oddziale Pediatrycznym;
 2. w Oddziale Chirurgii Ogólnej;
 3. w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym;
 4. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Zadanie Nr 3
Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w normalnych godzinach pracy i poza normalnymi godzinami pracy - pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Neonatologicznym z wykonywaniem funkcji zastępcy Kierownika Oddziału Neonatologicznego.

Zadanie Nr4
Udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez lekarza z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w:

 1. Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;
 2. Poradni Chorób Płuc;
 3. Poradni Diabetologicznej;
 4. Poradni Endokrynologicznej,
 5. Poradni Hematologicznej.

Zadanie Nr 5
Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej w:

 1. warunkach ambulatoryjnych;
 2. w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta oraz za pozostawanie w gotowości do świadczenia usług zdrowotnych w tym udzielania ewentualnych świadczeń zdrowotnych.

 

 1. W zakresie Zadania - Nr 1 pkt 1 wybrano 1 ofertę, która spełniła wszystkie warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 3/2022:

L.p.

Imię i nazwisko Oferenta

Nazwa i Adres Indywidualnej Praktyki Lekarskiej

1

Andrzej Longa

Andrzej Longa Indywidualna Praktyka Lekarska,
20-553 Lublin, ul. Hetmańska lA/42

 

 1. W zakresie Zadania Nr 1 pkt 2 wybrano 1 ofertę, która spełniła wszystkie warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 3/2022:

L.p.

Imię i nazwisko Oferenta

Nazwa i Adres Indywidualnej Praktyki Lekarskiej

1 Justyna Rybka

Indywidualna Praktyka Lekarska Justyna Rybka
21-400 Łuków ul. Pana Tadeusza 27

 

 1. W zakresie Zadania Nr 1 pkt 3 wybrano 1 ofertę, która spełniła wszystkie warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 3/2022:

L.p.

Imię i nazwisko Oferenta

Nazwa i Adres Indywidualnej Praktyki Lekarskiej

1

Żaneta Kozak-Rząd

Kozak-Rząd Żaneta Praktyka Pediatryczna
20-152 Lublin, ul. Sekutowicza 25/3

 

 1. W zakresie Zadania Nr 1 pkt 4 wybrano 1 ofertę, która spełniła wszystkie warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 3/2022:

L.p.

Imię i nazwisko Oferenta

Nazwa i Adres Indywidualnej Praktyki Lekarskiej

1

Beata Wronka-Dawidziuk

Beata Wronka-Dawidziuk
20-502 Lublin, ul. Wapienna 41

 

 1. W zakresie Zadania Nr 1 pkt 5 wybrano 1 ofertę, która spełniła wszystkie warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 3/2022:

L.p.

Imię i nazwisko Oferenta

Nazwa i Adres Indywidualnej Praktyki Lekarskiej

1

Mariusz Wieczorek

Mariusz Wieczorek Praktyka Lekarska
20-538 Lublin, Różana nr 6/34

 

 1. W zakresie Zadania Nr 2 pkt 1 - zadania nie rozstrzygnięto z uwagi na brak
 2. W zakresie Zadania Nr 2 pkt 2 wybrano 1 ofertę, która spełniła wszystkie warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 3/2022:

L.p.

Imię i nazwisko Oferenta

Nazwa i Adres Indywidualnej Praktyki Lekarskiej

1

Paweł Mydlak

Paweł Mydlak
20-388 Głusk, Dominów 124H

 

 1. W zakresie Zadania Nr 2 pkt 3 wybrano 2 oferty, które spełniły wszystkie warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 3/2022:

L.p.

Imię i nazwisko Oferenta

Nazwa i Adres Indywidualnej Praktyki Lekarskiej

1

Anna Stępniak

Anna Stępniak Indywidualna Praktyka Lekarska
20-091 Lublin, ul. Pileckiego 25/20

2

Lukasz Turek

Praktyka Lekarska Lukasz Turek
26-50 Szydłowiec ul. Piękna 5

 

 1. W zakresie Zadania Nr 2 pkt 4 wybrano 2 oferty, które spełniły wszystkie warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 3/2022:

L.p.

Imię i nazwisko Oferenta

Nazwa i Adres Indywidualnej Praktyki Lekarskiej

1

Danuta Wiraszka

Danuta Wiraszka Praktyka Lekarska
21-040 Świdnik, ul. Wyszyńskiego 6/24

2

Mariusz Wlizło

Praktyka Lekarska Mariusz Wlizło
21-040 Świdnik, ul. Jaworowa 15

 

 1. W zakresie Zadania Nr 3 wybrano 1 ofertę, która spełniła wszystkie warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 3/2022:

L.p.

Imię i nazwisko Oferenta

Nazwa i Adres Indywidualnej Praktyki Lekarskiej

1

Małgorzata Wardak

Indywidualna Praktyka Lekarska Małgorzata Wardak
20-571 Lublin, ul. Agatowa 19/58

 

 1. W zakresie Zadania Nr 4 pkt 1 wybrano 2 oferty, które spełniły wszystkie warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 3/2022:

L.p.

Imię i nazwisko Oferenta

Nazwa i Adres Indywidualnej Praktyki Lekarskiej

1

Robert Sobiecki

Sobiecki Robert Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Med. Robert Sobiecki
20-551 Lublin, ul. Herbowa 16/62

2

Paweł Mydlak

· Paweł Mydlak
20-388 Głusk, Dominów 124H

 

 1. W zakresie Zadania Nr 4 pkt 2 - zadania nie rozstrzygnięto z uwagi na brak
 2. W zakresie Zadania Nr 4 pkt 3 wybrano 2 oferty, które spełniły wszystkie warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 3/2022:

L.p.

Imię i nazwisko Oferenta

Nazwa i Adres Indywidualnej Praktyki Lekarskiej

1

Maria Grzegorczyk

Lek. Med. Maria Grzegorczyk Specjalistyczna Praktyka Lekarska
20-882 Lublin, ul. Organowa 6/36

2

Elżbieta Szaniawska

Gabinet Lekarski Internistyczny Elżbieta Szaniawska
21-040 Świdnik, ul. Skarżyńskiego 3A/13

 

 1. W zakresie Zadania Nr 4 pkt 4 wybrano 2 oferty, które spełniły wszystkie warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 3/2022:

L.p.

Imię i nazwisko Oferenta

Nazwa i Adres Indywidualnej Praktyki Lekarskiej

1

Maria Bartnik-Korulczyk

Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maria Bartnik- Korulczyk
20-538 Lublin, ul. Różana 14/3

2

Anna Wartacz

Gabinet lekarski lek. med. Anna Wartacz
21-010 Świdnik, ul. Akacjowa 28/10

 1. W zakresie Zadania Nr 4 pkt 5 wybrano 1 ofertę, które spełniły wszystkie warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 3/2022:

 

L.p.

Imię i nazwisko Oferenta

Nazwa i Adres Indywidualnej Praktyki Lekarskiej

1

Tomasz Gromek

Tomasz Gromek Indywidualna Praktyka Lekarska
20- 388 Ćmiłów, ul. Rumiankowa 90

 

 

 1. W zakresie Zadania Nr 5 wybrano 3 oferty, które spełniły wszystkie warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 3/2022:

L.p.

Imię i nazwisko Oferenta

Nazwa i Adres Indywidualnej Praktyki Lekarskiej

1.

Krzysztof Czajka

Praktyka Lekarska Krzysztof Czajka
20-462 Lublin, ul. W. Reymonta 35

2.

Anna Jarosz-Dudzińska

Anna Jarosz-Dudzińska
23-100 Bychawa, ul. Piłsudskiego 36/15

3.

Paulina Pawłowska

Indywidualna Praktyka Lekarska Paulina Pawłowska
20-291 Lublin, ul. Skalskiego 10/17

 

Ogłoszenie do pobrania w pliku .pdf

Pouczenie:

Oferent, biorący udział w postępowaniu może wnieść do Udzielającego Zamówienie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięciu postępowania odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

 

 

 

 

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl