Szkoła rodzenia

Wznawiamy działalność Szkoły Rodzenia

Po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa przyszli rodzice znów mogą zasięgnąć bezcennych informacji o porodzie i pielęgnacji noworodka, które uzyskają w prowadzonej w naszym szpitalu szkole rodzenia. Serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy na kurs rodzicielski


296112013Nasza Szkoła Rodzenia ma długoletnią tradycję - działa od 1995 roku. Szkoła cieszy się dużym uznaniem i ma dużą frekwencję. Zajęcia w Szkole Rodzenia prowadzą dwie doświadczone Panie Położne. Na zajęcia zapraszamy mamy począwszy od 30 tygodnia ciąży. Każde spotkanie w Szkole Rodzenia trwa dwie godziny. Pierwsza godzina zajęć poświęcona jest ćwiczeniom oddechowym i relaksacyjnym oraz specjalnej gimnastyce przeznaczonej dla kobiet ciężarnych. W czasie drugiej godziny odbywają się zajęcia teoretyczne. Grupa jest "otwarta" tzn. w każdej chwili możecie się Państwo zgłosić na zajęcia niezależnie od tego, który szpital wybraliście na miejsce porodu. Zajęcia są nieodpłatne. Zapraszamy chętne Pary do udziału w zajęciach. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 751 56 90

Organizacja zajęć: Zajęcia odbywają się w budynku przy ul. B. Leśmiana 4, 1x w tygodniu, w każdą środę i rozpoczynają się o godz. 17.00 . Możliwe są dobrowolne wpłaty na konto i na rzecz SPZOZ w Świdniku.
Bank Pekao SA. Nr Konta 02 1240 5497 1111 0010 7390 0187

Ważna informacja:

Wznawiamy porody rodzinne

 

Ten kurs jest dla Ciebie

  • chcesz jak najpełniej przygotować się do narodzin dziecka i pierwszego roku życia z dzieckiem,
  • pragniesz jak najlepiej przygotować się do zmian w życiu osobistym, partnerskim i rodzinnym, które następują po narodzinach dziecka,
  • poszukujesz praktycznych porad jak dobrze wejść w rolę rodzica.

SZKOŁA RODZENIA – program zajęć

Program naszej Szkoły Rodzenia obejmuje:

  1. Ćwiczenia ogólnoustrojowe, w tym ; ćwiczenia usprawniające, oddechowe oraz relaksacyjne jako metody łagodzenia bólu porodowego, odwrócenia uwagi od dolegliwości i zmęczenia oraz niwelowania strachu i lęku przed porodem.
  2. Zagadnienia teoretyczne, w tym : - naukę dialogu z nienarodzonym dzieckiem, obserwację jego rozwoju i potrzeb, - promocję zdrowego stylu życia kobiety i rodziny w czasie okołoporodowym ( z uwzględnieniem zagadnień w zakresie higieny, odżywiana, aktywności ruchowej), - naukę samoobserwacji ciała w połogu i w dalszym życiu. Ponadto w trakcie zajęć: - udzielamy informacji i wyjaśnień dotyczących przebiegu porodu w poszczególnych jego etapach, - uczymy prawidłowych zachowań i pozycji porodowych, - przygotowujemy rodziców do naturalnego karmienia, - przygotowujemy do nabycia umiejętności niezbędnych do pielęgnacji noworodka i postępowania w zdarzeniach trudnych, - omawiamy zagadnienia dotyczące psychiki kobiety i mężczyzny w okresie oczekiwania na dziecko i po urodzeniu, - omawiamy zagadnienia w zakresie wspólnego radzenia sobie z trudnościami i kłopotami oraz akceptacją siebie w nowej roli.

Udział w zajęciach pozwala kobiecie nabrać pewności siebie, wiary we własne siły. Zajęcia pomagają rozwiać wątpliwości, przesądy i obawy związane z ciążą i porodem.

Poprzez rzetelną informację, praktyczną wiedzę, indywidualny czas, szczerą pomoc i zaufanie chcemy aby poród stał się wydarzeniem rodzinnym tworząc tym samym nowy lepszy obraz współczesnej rodziny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel. : 691 337 482, 81 751 56 90.

SZKOŁA RODZENIA – informacja COVID


W związku z istniejąca sytuacją epidemiologiczną informujemy, że postępujemy zgodnie z Wytycznymi w zakresie zapobiegnia rozprzestrzeniania się zakażeń SARS CoV – 2.

Preferujemy zajęcia w małych grupach, umożliwiających zachowanie odstępów wymaganych w przestrzeni publicznej. Stosujemy środki ochrony osobistej. Przestrzegamy zasad związanych z dezynfekcją rąk oraz dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni dotykowych.

Zajęcia rozpoczynamy od przeprowadzenia z każdym uczestnikiem Szkoły Rodzenia - wywiadu epidemiologicznego w kierunku SARS CoV – 2 oraz pomiaru temperatury ciała.

 

Kontakt

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl