top spzoz

Wznawiamy porody rodzinne

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pacjentek jak najszybszego wznowienia porodów rodzinnych, a jednocześnie mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu Szpitala, Dyrekcja SP ZOZ w Świdniku w porozumieniu z Ordynatorem Oddziału Połozniczo- Ginekologicznego Szpitala umozliwia dostęp do porodow rodzinnych od dnia 08.06.2020r z zastosowaniem ponizszych zasad:

 1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towa rzysząca ( ojciec dziecka, w szczególnych przypadkach inna bliska osoba).
 2. Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 1,4 dni przed terminem porodu ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z osobami obcymi celem zminima lizowa n ia prawdopodobieństwa zakazenia koronawirusem.
 3. Osoba towarzysząca powinna mieszkać z rodzącą co najmniej przez L4 dni przed porodem, w dniu porodu musi być zdrowa, nie moze być objęta kwarantafiną, izolacją ani mieć styczności z chorym lub podejrzanym o zakazenie COVID-19 w ciągu 14 dni przed terminem porodu.
 4. Przy przyjęciu do szpitala, osoba towarzysząca podlega tym samym procedurom, co pacjentka rodząca tj. ma sprawdzaną temperaturę ciała oraz musi wypełnić formularz ankiety epidemiologicznej.
 5. Decyzję o mozliwości porodu rodzinnego podejmuje lekarz dyżurny ( ginekolog) po analizie wypełnionej ankiety epidemiologicznej, przeprowadzonym triażu i wywiadzie z osobą towarzyszącą.
 6. Osoba towarzysząca przez cały czas pobytu w szpitalu musi nosić maskę medyczną ( operacyjna, FFP2 lub FFP3), fartuch barierowy i rękawiczki oraz zachowywać bezpieczny dystans ( 2 metry) wobec innych osob.
 7. Szpital nie zapewnia rękawiczek i masek medycznych osobom towarzyszącym.
 8. Rodząca wraz z osoba towarzyszącą przebywa w pojedynczej, indywidualnej Sali porodowej wyposazonej w oddzielny węzeł sanitarny. W związku z warunkami lokalowymi, w sytuacji, gdy na Trakcie Porodowym będzie musiała pojawić się druga Rodząca, osoba towarzysząca niezwłocznie musi opuścić salę, o czym zostanie powiadomiona przez położną.
 9. Osoba towarzysząca rodzącej moze zostać wpuszczona w momencie rozpoczęcia porodu i opuszcza oddział w ciągu 2 godzin po porodzie.
 10. Osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyc w porodzie i wchodzić na teren szpitala.
 11. W przypadku porodu zabiegowego lub cięcia cesarskiego nie dopuszcza się obecności osoby towarzyszącej.
 12. W dalszym ciągu obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentek w szpitalu.

Plik źródłówy

Kontakt

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl