Apteka Szpitalna

Apteka Szpitalna jest przeznaczona do zaopatrywania oddziałów i innych jednostek SP ZOZ w produkty lecznicze, wyroby medyczne, materiały opatrunkowe i szewne oraz środki dezynfekcyjne, a także do świadczenia usług farmaceutycznych w oparciu o Prawo Farmaceutyczne, Standardy Akredytacyjne, zasady GMP oraz aktualne rekomendacje i standardy medyczne.

Zadania Apteki Szpitalnej:

  • zamawianie i wydawanie produktów leczniczych, wyrobów medycznych, materiałów opatrunkowych i szewnych oraz środków dezynfekcyjnych uprawnionym jednostkom szpitala zgodnie z obowiązującymi procedurami,
  • posiadanie i właściwe przechowywanie normatywnych zapasów ww. produktów zarówno w Aptece Szpitalnej jak i w apteczkach oddziałowych,
  • przygotowywanie w dawkach dziennych żywienia pozajelitowego dla pacjentów szpitala  w oparciu o Farmaceutyczne standardy sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i wg zasad GMP,
  • sporządzanie leków recepturowych i leków aptecznych zgodnie z obowiązującą Farmakopeą Polską i fachową literaturą medyczną,
  • monitorowanie bezpieczeństwa farmakoterapii (zgłaszanie działań niepożądanych lub podejrzeń dotyczących jakości leków i wyrobów medycznych, wstrzymywanie lub wycofywanie leków z obrotu) we współpracy z lekarzami, Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym oraz Naczelną Izbą Aptekarską i Naczelną Izbą Lekarską,
  • świadczenie opieki farmaceutycznej poprzez udzielanie informacji o lekach, opracowywanie interakcji lekowych, analiz lekowych na potrzeby Komitetu Terapeutycznego SP ZOZ, współuczestniczenie w tworzeniu szpitalnej polityki antybiotykowej,
  • okresową kontrolę gospodarki lekami na oddziałach ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości dokumentacji w zakresie rozchodu środków odurzających i psychotropowych, właściwej rotacji leków i prawidłowego przechowywania leków (leki termolabilne, bardzo silnie działające, leki w opakowaniach wielodawkowych),
  • prowadzenie pełnej dokumentacji przychodów i rozchodów asortymentu apteki oraz przygotowywanie zapotrzebowania na asortyment Apteki Szpitalnej, udział w postępowaniach przetargowych,
  • prowadzenie ewidencji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków dezynfekcyjnych otrzymywanych w formie darowizny,
  • współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, udział w racjonalizacji i optymalizacji kosztów  stosowanej farmakoterapii.