top spzoz

Inspektor ochrony danych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2020/M Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Świdniku z dniem 24 lipca 2020 r. ,do odwołania, do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych SPZOZ w Świdniku został wyznaczony Pan mgr inż. Sławomir Zagojski.

Klauzula informacyjna - SP ZOZ w Świdnik

Kontakt

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl