top spzoz

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert nr 11/06/2024 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Świdniku

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NR 11/06/2024 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SP ZOZ W ŚWIDNIKU

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku informuje, że w dniu 10 czerwca 2024 r. został rozstrzygnięty Konkurs Ofert Nr 11/06/2024 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Świdniku pod nazwą: „Udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania specjalistycznych konsultacji psychiatrycznych na rzecz pacjentów SP ZOZ w Świdniku”

 

Z uwagi na to, że nie wpłynęła żadna oferta postępowanie zostało unieważnione.

 

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku
Andrzej Kowalski

Kontakt

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl