top spzoz

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 2/2024 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Świdniku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku informuje, że w dniu 22 marca 2024 r. został rozstrzygnięty Konkurs Ofert Nr 2/2024 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Świdniku i zostały przyjęte następujące oferty w poszczególnych zakresach:

Zadanie Nr 1 Udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji i poza normalną ordynacją, tj. w zakresie pełnienia dyżuru medycznego w Oddziale Położniczo- Ginekologicznym.

Wybrano 1 ofertę, która spełniła warunki określone w SWKO Nr 2/2024:

L.p. Nazwisko i imię Oferenta Nazwa i adres Indywidulanej Praktyki Lekarskiej
1. TUREK ŁUKASZ PRAKTYKA LEKARSKA ŁUKASZ TUREK
26-500 Szydłowiec, ul. Piękna 5

 

Zadanie Nr 2 pkt 1 Udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych poza normalną ordynacją, tj. w zakresie pełnienia dyżuru medycznego w Oddziale Pediatrycznym.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji wybrano 1 ofertę, która spełniła warunki określone w SWKO Nr 2/2024:

L.p. Nazwisko i imię Oferenta Nazwa i adres Indywidulanej Praktyki Lekarskiej
1. DĄBROWSKA JULIA PRAKTYKA LEKARSKA JULIA DĄBROWSKA
20-051 Lublin, Lipniak 221

 

Zadanie Nr 2 pkt 2 Udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych poza normalną ordynacją, tj. w zakresie pełnienia dyżuru medycznego w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym.

Wybrano 2 oferty, które spełniły warunki określone w SWKO Nr 2/2024:

L.p. Nazwisko i imię Oferenta Nazwa i adres Indywidulanej Praktyki Lekarskiej
1. SZKODZIAK FILIP PRAKTYKA LEKARSKA FILIP SZKODZIAK
21-002 Jastków, Panieńszczyzna nr 35D
2. ROGOWSKA-MALICKA PATRYCJA LEKARZ PATRYCJA ROGOWSKA-MALICKA
20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 18/15

 

Zadanie Nr 3 Udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji i poza normalną ordynacją, tj. w zakresie pełnienia dyżuru medycznego w Izbie Przyjęć Szpitala.

Wybrano 3 oferty, które spełniły warunki określone w SWKO Nr 2/2024:

L.p. Nazwisko i imię Oferenta Nazwa i adres Indywidulanej Praktyki Lekarskiej
1. ORZECHOWSKI KRZYSZTOF PRYWATNY GABINET LEKARSKI LEK.MED.KRZYSZTOF ORZECHOWSKI
21-040 Świdnik, ul. Niepodległości 24
2. KUCHARSKA DAGMARA DAGMARA KUCHARSKA INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
20-730 Lublin, ul. Podhalańska 23
3. CHRISIDIS NICOLAS NICOLAS CHRISIDIS
20-224 Lublin, ul. Cyprysowa 8

 

Zadanie Nr 4 Udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji i poza normalną ordynacją, tj. w zakresie pełnienia dyżuru medycznego oraz kierowanie i zarządzanie pracą Izby Przyjęć Szpitala na stanowisku Koordynatora Izby Przyjęć Szpitala .

W wyniku przeprowadzonych negocjacji wybrano 1 ofertę, która spełniła warunki określone w SWKO Nr 2/2024:

L.p. Nazwisko i imię Oferenta Nazwa i adres Indywidulanej Praktyki Lekarskiej
1. IGRAS TOMASZ IGRAS TOMASZ INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
20-246 Lublin, ul. Niepodległości 30/16

 

Zadanie Nr 5 pkt 1 Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie Poradni Chirurgii Ogólnej brak ofert

Postępowanie w ww. zakresie zostało unieważnione na podstawie rozdz. XI ust. 1 pkt 1 SWKO Nr 2/2024 na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zadanie Nr 5 pkt 2 Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie Poradni Chirurgii Ogólnej – z miejscem udzielania świadczeń w Przychodni Specjalistycznej w Piaskach, ul. Braci Spozów 19.

Wybrano 1 ofertę, która spełniła warunki określone w SWKO Nr 2/2024:

L.p. Nazwisko i imię Oferenta Nazwa i adres Indywidulanej Praktyki Lekarskiej
1. FIJAŁKOWSKI EDMUND FIJAŁKOWSKI EDMUNDINDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA20-807
Lublin, ul. Czeremchowa 18/78

 

Zadanie Nr 6 Udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ w Świdniku.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji wybrano 1 ofertę, która spełniła warunki określone w SWKO Nr 2/2024:

L.p. Nazwisko i imię Oferenta Nazwa i adres Indywidulanej Praktyki Lekarskiej
1. ORZECHOWSKI KRZYSZTOF PRYWATNY GABINET LEKARSKI LEK.MED.KRZYSZTOF ORZECHOWSKI
21-040 Świdnik, ul. Niepodległości 24

 

Zadanie Nr 7 pkt 1 Udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów oddziałów szpitalnych i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Świdniku w zakresie wykonywania specjalistycznych konsultacji psychiatrycznych – brak ofert

Postępowanie w ww. zakresie zostało unieważnione na podstawie rozdz. XI ust. 1 pkt 1 SWKO Nr 2/2024 na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zadanie Nr 7 pkt 2 Udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów oddziałów szpitalnych i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Świdniku w zakresie wykonywania specjalistycznych konsultacji pulmonologicznych- brak ofert

Postępowanie w ww. zakresie zostało unieważnione na podstawie rozdz. XI ust. 1 pkt 1 SWKO Nr 2/2024 na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zadanie Nr 7 pkt 3 Udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów oddziałów szpitalnych i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Świdniku w zakresie wykonywania specjalistycznych konsultacji z chirurgii naczyniowej- brak ofert

Postępowanie w ww. zakresie zostało unieważnione na podstawie rozdz. XI ust. 1 pkt 1 SWKO Nr 2/2024 na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zadanie Nr 8 Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych w zakresie badań endoskopowych przewodu pokarmowego:

  • gastroskopia,
  • kolonoskopia

w Pracowni Endoskopii brak ofert

Postępowanie w ww. zakresie zostało unieważnione na podstawie rozdz. XI ust. 1 pkt 1 SWKO Nr 2/2024 na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Pouczenie:

Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym może wnieść do Udzielającego Zamówienia odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert.

Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Do pobrania

Kontakt

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl