top spzoz

Ogłoszenie o brakowaniu dokumentacji medycznej

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie  art. 29 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. uprzejmie informujemy iż w styczniu 2024 r. zostanie przeprowadzona procedura brakowania (niszczenia) dokumentacji medycznej dotyczącej pacjentów leczonych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki  Zdrowotnej w Świdniku w latach 1990-2002.

Osoby zainteresowane odbiorem własnej dokumentacji medycznej prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 81 751 40 13 lub 81 751 42 15 w okresie od dnia 22.01. do dnia 26.01.2024 r.

Po wyżej wymienionym terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Dokumentacja będzie wydawana w terminie uzgodnionym telefonicznie za okazaniem dowodu tożsamości lub stosownego upoważnienia.

Kontakt

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl