top spzoz

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 2/2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 2/2023 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Świdniku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku informuje, że w dniu 21 grudnia 2023 r. został rozstrzygnięty Konkurs Ofert Nr 2/2023 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ w Świdniku i zostały przyjęte następujące oferty w poszczególnych zakresach:

Zadanie Nr 1 pkt 1
Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji: w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.35 i poza normalną ordynacją, tj. w zakresie pełnienia dyżuru medycznego w Oddziale Chirurgii Ogólnej

wybrano 1 ofertę, która spełniła wszystkie warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 2/2023:

L.p.

Nazwisko i imię Oferenta

Nazwa i adres Indywidulanej Praktyki Lekarskiej

1.

Studenny Jerzy

WIZYTY DOMOWE I USŁUGI MEDYCZNE

JERZY STUDENNY

20-601 Lublin, ul. Tomasz Zana 50/44

Zadanie Nr 1 pkt 2
Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji: w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.35 i poza normalną ordynacją, tj. w zakresie pełnienia dyżuru medycznego w Oddziale Anestezjologii I Intensywnej Terapii

wybrano 7 ofert, które spełniły wszystkie warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 2/2023:

L.p.

Nazwisko i imię Oferenta

Nazwa i adres Indywidulanej Praktyki Lekarskiej

1.

HOŁYŃSKA-DĄBROWSKA KATARZYNA

HOŁYŃSKA-DĄBROWSKA KATARZYNA

– WIZYTY I ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH W MIEJSCU WEZWANIA

21-040 Świdnik, ul. Szafirowa 44E

2.

KIMAK PAWEŁ

KIMAK PAWEŁ

20-468 Lublin, ul. Młodzieżowa 12/12

3.

POPOWICZ MAGDALENA

THESIA MAGDALENA POPOWICZ

20-510 Lublin, ul. Stary Gaj 13

4.

PASZTELAN IRENEUSZ

PASZTELAN IRENEUSZ

WIZYTY I ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH

20-827 Lublin, ul. Jemiołowa 45

5.

KOWALSKA PATRYCJA

PRAKTYKA LEKARSKA – PATRYCJA KOWALSKA

20-709 Lublin, ul. Zygmunta Krasińskiego 6/51

6.

MARTYS ADAM

ADAM MARTYS

20-250 Lublin, ul. Ignacego Daszyńskiego 3/36

7.

MIECH JAROSŁAW

PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

JAROSŁAW MIECH

20-501 Lublin, ul. Nadbystrzycka 91/9

oraz wybrano 1 ofertę w części dotyczącej udzielania świadczeń zdrowotnych poza normalną ordynacją, tj. w zakresie pełnienia dyżuru medycznego w Oddziale Anestezjologii I Intensywnej Terapii, która spełniła warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 2/2023:

L.p.

Nazwisko i imię Oferenta

Nazwa i adres Indywidulanej Praktyki Lekarskiej

1.

KRÓL ARKADIUSZ

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA ARKADIUSZ KRÓL

20-134 Lublin, ul. Wiejska 20

 

Zadanie Nr 1 pkt 3
Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji: w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.35 i poza normalną ordynacją, tj. w zakresie pełnienia dyżuru medycznego w Oddziale Neonatologicznym

w wyniku przeprowadzonej negocjacji wybrano 1 ofertę, która spełniła warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 2/2023:

L.p.

Nazwisko i imię Oferenta

Nazwa i adres Indywidulanej Praktyki Lekarskiej

1.

Taracha-Węgier Małgorzata

USŁUGI MEDYCZNE

MAŁGORZATA TARACHA-WĘGIER

20-719 Lublin, ul. Gęsia 21/38

Zadanie Nr 1 pkt 4
Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji: w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.35 i poza normalną ordynacją, tj. w zakresie pełnienia dyżuru medycznego w Oddziale Pediatrycznym

w wyniku przeprowadzonych negocjacji wybrano 2 oferty, które spełniły warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 2/2023:

L.p.

Nazwisko i imię Oferenta

Nazwa i adres Indywidulanej Praktyki Lekarskiej

1.

Dziedzic Urszula

PRAKTYKA LEKARSKA URSZULA DZIEDZIC

20-010 Lublin, ul. Graniczna 19/1

2.

Frańczak-Chmura Paulina

PAULINA FRAŃCZAK-CHMURA

21-040 Świdnik, Kalinówka, ul. Słonecznikowa 10

 

Zadanie Nr 2
Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.35 i poza normalną ordynacją, tj. w zakresie pełnienia dyżuru medycznego w Oddziale Chorób Wewnętrznych i w Izbie Przyjęć

wybrano 1 ofertę, która spełniła wszystkie warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 2/2023:

L.p.

Nazwisko i imię Oferenta

Nazwa i adres Indywidulanej Praktyki Lekarskiej

1.

Mróz Grzegorz

PRAKTYKA LEKARSKA GRZEGORZ MRÓZ

20-631 Lublin, ul. Pana Balcera 1/262

 

oraz wybrano 1 ofertę w części dotyczącej udzielania świadczeń zdrowotnych poza normalną ordynacją, tj. w zakresie pełnienia dyżuru medycznego w Oddziale Chorób Wewnętrznych i w Izbie Przyjęć, która spełniła warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 2/2023:

L.p.

Nazwisko i imię Oferenta

Nazwa i adres Indywidulanej Praktyki Lekarskiej

1.

Abdulhakim Moqbil

MOQBIL ABDULHAKIM INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

20-226 Lublin, ul. Jeżynowa 5a

 

Zadanie Nr 3 pkt 2
Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych poza normalną ordynacją, tj. w zakresie pełnienia dyżuru medycznego w Oddziale Chirurgii Ogólnej

wybrano 2 oferty, które spełniły wszystkie warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 2/2023:

L.p.

Nazwisko i imię Oferenta

Nazwa i adres Indywidulanej Praktyki Lekarskiej

1.

Juszkiewicz Wadim

WADIM JUSZKIEWICZ

20-340 Lublin, ul. Garbarska 18A/212

2.

Niedbała Patryk

PATRYK NIEDBAŁA

Kalinówka, ul. Wiosenna 4/1, 21-040 Świdnik

 

Zadanie Nr 3 pkt 4
Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych poza normalną ordynacją, tj. w zakresie pełnienia dyżuru medycznego w Oddziale Pediatrycznym

wyniku przeprowadzonej negocjacji wybrano 1 ofertę, która spełniła warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 2/2023:

L.p.

Nazwisko i imię Oferenta

Nazwa i adres Indywidulanej Praktyki Lekarskiej

1.

Prądzyńska Katarzyna

IPL IMED

KATARZYNA PRĄDZYŃSKA

20-819 Lublin, ul. Relaksowa 18A/21

 

Zadanie Nr 3 pkt 5 Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych poza normalną ordynacją, tj. w zakresie pełnienia dyżuru medycznego w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym

wybrano 5 ofert, które spełniły wszystkie warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 2/2023:

L.p.

Nazwisko i imię Oferenta

Nazwa i adres Indywidulanej Praktyki Lekarskiej

1.

Pająk Marta

MARTA PAJĄK

20-126 Lublin, ul. Unicka 4/96

2.

Pochwatka-Stefaniak Karolina

KAROLINA POCHWATKA-STEFANIAK

21-080 Garbów, Leśce 50A

3.

Palacz Tomasz

TOMASZ PALACZ

– INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA

20-828 Lublin, ul. Goplan 14/2

4.

Szlichtyng Wojciech

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA

WOJCIECH SZLICHTYNG

21-040 Świdnik, ul. Ratajczaka 9/2

5.

Surówka-Gębka Magdalena

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MAGDA SURÓWKA-GĘBKA

20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 18/120

 

Zadania Nr 4 Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.35 i poza normalną ordynacją, tj. w zakresie pełnienia dyżuru medycznego oraz kierowanie i zarządzanie pracą Izby Przyjęć na stanowisku Koordynatora Izby Przyjęć – brak ofert.

Postępowanie w ww. zakresie zostało unieważnione na podstawie rozdz. XI ust. 1 pkt 1 Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert nr 2/2023 na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zadanie Nr 5 Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.35 i poza normalną ordynacją, tj. w zakresie pełnienia dyżuru medycznego oraz kierowanie i zarządzanie pracą Oddziału Chorób Wewnętrznych na stanowisku Kierownika Oddziału

 

wybrano 1 ofertę, która spełniła wszystkie warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 2/2023:

L.p.

Nazwisko i imię Oferenta

Nazwa i adres Indywidulanej Praktyki Lekarskiej

1.

Tatałaj-Pastuszak Beata

BEATUS MEDICA GABINET KARDIOLOGICZNY

BEATA TATAŁAJ-PASTUSZAK

21-002 Marysin, ul Akacjowa 4

 

Zadanie Nr 6
Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.35 i poza normalną ordynacją, tj. w zakresie pełnienia dyżuru medycznego oraz kierowanie i zarządzanie pracą Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii na stanowisku Kierownika Oddziału

 

wybrano 1 ofertę, która spełniła wszystkie warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 2/2023:

L.p.

Nazwisko i imię Oferenta

Nazwa i adres Indywidulanej Praktyki Lekarskiej

1.

Wlizło Mariusz

PRAKTYKA LEKRSKA MARIUSZ WLIZŁO

21-040 Świdnik, ul. Jaworowa 15

 

Zadanie Nr 7 pkt 2
Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie Poradni Chirurgii Ogólnej

wybrano 1 ofertę, która spełniła wszystkie warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 2/2023:

L.p.

Nazwisko i imię Oferenta

Nazwa i adres Indywidulanej Praktyki Lekarskiej

1.

Studenny Jerzy

WIZYTY DOMOWE I USŁUGI MEDYCZNE

JERZY STUDENNY

20-601 Lublin, ul. Tomasza Zana 50/44

Zadanie Nr 7 pkt 3
Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie Poradni Kardiologicznej

w wyniku przeprowadzonych negocjacji wybrano 1 ofertę, która spełniła warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 2/2023:

L.p.

Nazwisko i imię Oferenta

Nazwa i adres Indywidulanej Praktyki Lekarskiej

1.

Wilkołaski Andrzej

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA ANDRZEJ WILKOŁASKI

20-043 Lublin, Al. Racławickie 44A

Zadanie Nr 7 pkt 4
Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie Poradni Chorób Płuc

wybrano 1 ofertę, która spełniła wszystkie warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 2/2023:

L.p.

Nazwisko i imię Oferenta

Nazwa i adres Indywidulanej Praktyki Lekarskiej

1.

Kamiński Piotr

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

PIOTR KAMIŃSKI

20-086 Lublin, ul. Szewska 7/40

Zadanie Nr 7 pkt 5
Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie Poradni Urologicznej

wybrano 1 ofertę, która spełniła wszystkie warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 2/2023:

L.p.

Nazwisko i imię Oferenta

Nazwa i adres Indywidulanej Praktyki Lekarskiej

1.

Puchała Daniel

DANIEL PUCHAŁA

21-002 Marysin, ul. Karminowa 10A

oraz w wyniku negocjacji wybrano 1 ofertę, która spełniła warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 2/2023:

L.p.

Nazwisko i imię Oferenta

Nazwa i adres Indywidulanej Praktyki Lekarskiej

1.

Sankowski Michał

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA

MICHAŁ SANKOWSKI

20-418 Lublin, ul. Nowy Świat 34/34

 

Zadanie Nr 7 pkt 6
Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie Poradni Alergologicznej – z miejscem udzielania świadczeń w Przychodni w Świdniku ul. B. Leśmiana 4

wybrano 1 ofertę, która spełniła wszystkie warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 2/2023:

L.p.

Nazwisko i imię Oferenta

Nazwa i adres Indywidulanej Praktyki Lekarskiej

1.

Kamiński Piotr

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

PIOTR KAMIŃSKI

20-086 Lublin, ul. Szewska 7/40

Zadanie Nr 7 pkt 7 Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie Poradni Neonatologicznej – z miejscem udzielania świadczeń
w Szpitalu w Świdniku Al. Lotników Polskich 18

 w wyniku przeprowadzonych negocjacji wybrano 1 ofertę, która spełniła warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 2/2023:

L.p.

Nazwisko i imię Oferenta

Nazwa i adres Indywidulanej Praktyki Lekarskiej

1.

Taracha-Węgier Małgorzata

USLUGI MEDYCZNE

MAŁGORZATA TARACHA-WĘGIER

20-719 Lublin, ul. Gęsia 21/38

Zadanie Nr 8
Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych dla potrzeb Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej SP ZOZ w Świdniku

 wybrano 1 ofertę, która spełniła wszystkie warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 2/2023:

L.p.

Nazwisko i imię Oferenta

Nazwa i adres Indywidulanej Praktyki Lekarskiej

1.

Ozga-Stachurska Alicja

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA

ALICJA OZGA-STACHURSKA

20-502 Lublin, ul. Wigilijna 2C/18

 

Zadanie Nr 9 Udzielanie przez lekarza specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania zabiegów operacyjnych w zakresie ginekologii w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w ramach jednorodnych grup pacjentów (JGP) dla umowy z LOW NFZ „Położnictwo i ginekologia-Hospitalizacja”

 wybrano 4 oferty, które spełniły wszystkie warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 2/2023:

L.p.

Nazwisko i imię Oferenta

Nazwa i adres Indywidulanej Praktyki Lekarskiej

 

1.

Palacz Tomasz

TOMASZ PALACZ

– INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA

20-828 Lublin, ul. Goplan 14/2

2.

Szlichtyng Wojciech

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA

WOJCIECH SZLICHTYNG

21-040 Świdnik, ul. Ratajczaka 9/2

3.

Szkodziak Piotr

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA

PIOTR SZKODZIAK

21-002 Jastków, ul. Panieńszczyzna 35D

4.

Daniłoś Jarosław

DANIŁOŚ JAROSLAW SPECJALISTYCZNE GABINETY GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE

20-632 Lublin, ul. Jana Sawy 4/8

 

Zadanie Nr 10
Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów oddziałów szpitalnych i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ w Świdniku w zakresie wykonywania specjalistycznych konsultacji: otorynolaryngologicznych, psychiatrycznych, neurologicznych, pulmonologicznych, z chirurgii naczyniowej – brak ofert.

Postępowanie w ww. zakresie zostało unieważnione na podstawie rozdz. XI ust. 1 pkt 1 Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 2/2023.

Zadanie Nr 11
Udzielanie (w formie umowy zlecenia) przez pielęgniarkę/pielęgniarza świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Radiologii SP ZOZ w Świdniku

wybrano 1 ofertę, która spełniła wszystkie warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 2/2023:

L.p.

Nazwisko i imię Oferenta

Adres

1.

Marczuk Alicja

21-040 Świdnik, ul. Marii Konopnickiej 2/28

 

Zadanie Nr 12
Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w ramach normalnej ordynacji w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.35 i poza normalna ordynacją, tj. w zakresie pełnienia dyżuru medycznego w Oddziale Chorób Wewnętrznych i w Izbie Przyjęć oraz pełnienia funkcji lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę krwią w SP ZOZ w Świdniku

wybrano 1 ofertę, która spełniła wszystkie warunki określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 2/2023:

L.p.

Nazwisko i imię Oferenta

Nazwa i adres Indywidulanej Praktyki Lekarskiej

1.

Brzezińska Małgorzata

MAŁGORZATA BRZEZIŃSKA

20-819 Lublin, ul. Relaksowa 20/27

 

Ponadto zostały odrzucone oferty, które nie spełniły wszystkich warunków określonych w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert Nr 2/2023 w następujących zakresach:

Zadanie Nr 3 pkt 1 Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych poza normalną ordynacją, tj. w zakresie pełnienia dyżuru medycznego w Izbie Przyjęć

 

L.p.

Nazwisko i imię Oferenta

Nazwa i adres Indywidulanej Praktyki Lekarskiej

1.

Kutnik Amadeusz

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA AMADEUSZ KUTNIK

20-562 Lublin, ul. Szczytowa 11/5

 

Zadanie Nr 3 pkt 3 Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych poza normalną ordynacją, tj. w zakresie pełnienia dyżuru medycznego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

L.p.

Nazwisko i imię Oferenta

Nazwa i adres Indywidulanej Praktyki Lekarskiej

1.

Martys Adam

ADAM MARTYS

20-250 Lublin, ul. Ignacego Daszyńskiego 3/36

 

Zadanie Nr 3 pkt 5 Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych poza normalną ordynacją, tj. w zakresie pełnienia dyżuru medycznego w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym

L.p.

Nazwisko i imię Oferenta

Nazwa i adres Indywidulanej Praktyki Lekarskiej

1.

Rybka Justyna

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA

JUSTYNA RYBKA

21-400 Łuków, ul. Pana Tadeusza 27

 

Zadanie Nr 7 pkt 1 Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie Poradni Diabetologicznej

L.p.

Nazwisko i imię Oferenta

Nazwa i adres Indywidulanej Praktyki Lekarskiej

1.

Skrzypek Michał

PRAKTYKA LEKARSKA MICHAŁ SKRZYPEK

21-030 Motycz, Uniszowice 31Z

 

Zadanie Nr 8 Udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych dla potrzeb Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej SP ZOZ w Świdniku

 

L.p.

Nazwisko i imię Oferenta

Nazwa i adres Indywidulanej Praktyki Lekarskiej

1.

Obuchowska Aleksandra

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA

ALEKSANDRA OBUCHOWSKA

20-865 Lublin, ul. Kisielewskiego 6/17

Pouczenie:

Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym może wnieść do Udzielającego Zamówienia
odwołanie w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu Konkursu Ofert.

Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Do pobrania:

Kontakt

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl