top spzoz

Wezwanie do odbioru pozostawionych rzeczy

Wezwanie do odbioru odzieży pozostawionej przez pacjentów w magazynie Szpitalnym

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku wzywa pacjentów lub osoby upoważnione do odbioru pozostawionych rzeczy w Magazynie Depozytowym Odzieży w związku z hospitalizacją i nieodebranych do dnia dzisiejszego z lat:

  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022

Odbiór zdeponowanych rzeczy powinien nastąpić w przeciągu 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, rzeczy nieodebrane po tym terminie zostaną zutylizowane lub przekazane na cele charytatywne.

Dyrekcja

SP ZOZ w Świdniku

Kontakt

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl