top spzoz

Zatwierdzenie wyboru najkorzystniejszej Oferty w postępowaniu konkursowym

WNIOSEK o zatwierdzenie wyboru najkorzystniejszej Oferty w postępowaniu konkursowym o udzielenie zamówienia na całodobowe udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Diagnostyka laboratoryjna, mikrobiologiczna, serologiczna od dnia 01.01.2024 r.
  2. Badania histopatologiczne wraz z transportem, od dnia 01.01.2024 r.

udzielanych dla SP ZOZ w Świdniku z nieokreśloną liczbą uprawnionych do świadczeń zdrowotnych.

Komisja Konkursowa po dokonaniu w dniach 02.11.2023 r. - 09.11.2023 r. weryfikacji formalno-prawnej oraz po analizie i ocenie złożonych Ofert, w postępowaniu o udzielenie na całodobowe udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Diagnostyka laboratoryjna, mikrobiologiczna, serologiczna od dnia 01.01.2024 r.
  2. Badania histopatologiczne wraz z transportem, od dnia 01.01.2024 r.

udzielanych dla SP ZOZ w Świdniku z nieokreśloną liczbą uprawnionych do świadczeń zdrowotnych,

wnosi o wybór Ofert:

  • w zakresie: Diagnostyka laboratoryjna, mikrobiologiczna, serologiczna od dnia 01.01.2024 r.
    Diagnostyka Spółka Akcyjna., ul. prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków

Oferta uzyskała według KRYTERIÓW WYBORU OFERT ilość punktów – 93,50

  • w zakresie: Badania histopatologiczne wraz z transportem, od dnia 01.01.2024 r.
    Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Patomorfologii ALFAMED s.c. E. Ćwierz, M. Ćwierz, ul. J. Kilińskiego 78, 22-400 Zamość

Uzasadnienie :

Oferta uzyskała według KRYTERIÓW WYBORU OFERT ilość punktów – 95,53

Świdnik, dnia: 09.11.2023 r.

Do pobrania:

Kontakt

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl