top spzoz

Program w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej dla pacjentów po COVID-19

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku informuje, że od 11 czerwca 2021 roku w Zakładzie Rehabilitacji w Świdniku, Aleja Lotników Polskich 22 realizujemy Program w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19.


Świadczenia rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19są realizowane na podstawie skierowania.
Skierowanie na rehabilitację wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego:

  • lekarz pierwszego kontaktu (POZ)
  • lekarz specjalista
  • lekarz ze szpitala

Skierowania w formie papierowej musi zawierać jeden z poniższych kodów:

  • U07.8 historia przebiegu covid-19 u pacjenta
  • U07.9 zdrowie pacjenta po zakończeniu covid-19
  • U08.9 historia przebiegu covid-19 u pacjenta, nieokreślona
  • U09.9 zdrowie pacjenta po przejściu covid-19, nieokreślony

Rehabilitacja po COVID -19 trwa od 2-6 tygodni, i jest oparta na indywidualnie dobranych zabiegach. Na rehabilitację mogą zgłaszać się osoby do 6 miesięcy od zakończenia leczenia związanego z COVID-19, które uzyskały dodatni wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 lub na podstawie wypisu z leczenia szpitalnego.
Zakończenie leczenia w kierunku covid-19 określa się jako:

  • datę zakończenia izolacji domowej
  • datę wypisu ze szpitala
  • datę wypisu z izolatorium

Z programu jedna osoba może skorzystać jeden raz.
Klinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniem są powikłania lub następstwa po przebytym COVID-19 w zakresie układu oddechowego, układu krążenia, układu nerwowego lub narządu ruchu

Kontakt

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

NIP: 712 24 83 842

Regon: 431010878

ul. B.Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

ESP: /spzozswidnik/SkrytkaESP

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl