top spzoz

Dział Fizjoterapii

Dział Fizjoterapii dysponuje nowoczesną bazą zabiegową wyposażoną w odpowiedni sprzęt do kinezyterapii czyli leczenia ruchem oraz do zabiegów fizykoterapii. Leczenie rehabilitacyjne jest prowadzone w sposób kompleksowy i indywidualny.


Dział Fizykoterapii realizuje zabiegi z zakresu:

  • elektrolecznictwa (galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, prądy diadynamiczne, tens, interferencyjne,Traberta, Kotza)
  • laseroterapii punktowej i skaneru
  • ultradźwięków i fonoforezy
  • światłolecznictwa (lampa sollux)
  • zmiennego pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości
  • pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości
  • krioterapii miejscowej parami ciekłego azotu
  • hydroterapii: masaże wirowe kończyn górnych i dolnych

Dział Kinezyterapii realizuje zabiegi z zakresu ćwiczeń czynno-biernych, czynnych, czynnych z oporem, w odciążeniu, manualnych, izometrycznych, ogólnousprawniających itp. (w dwóch salach wyposażonych w odpowiedni sprzęt),

Kontakt

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

Darowizna na cele statutowe SPZOZ w Świdniku związane ze zwalczaniem COVID-19

Nr rach. bank: 02 1240 5497 1111 0010 7390 0187

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl