top spzoz

Informacje dotyczące szczepienia NAUCZYCIELI przeciwko COVID 19.

Informujemy, że SP ZOZ w Świdniku prowadzi szczepienia nauczycieli zgodnie z listami przekazanymi przez MEN.

O zaplanowanych terminach szczepienia będą informowani Dyrektorzy placówek.

W przypadku niemożności zgłoszenia się pracownika na szczepienie z przyczyn stanowiących przeciwwskazanie do szczepienia prosimy Dyrektorów placówek o jak najszybsze poinformowanie koordynatora ds. sczepień - Annę Zalewską nr tel. 694 124 982 lub Elżbietę Pecyńską nr tel. 693 109 336.

Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości zmiany terminu szczepienia z przyczyn nieuzasadnionych.

Wznawiamy działalność Szkoły Rodzenia

Po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa przyszli rodzice znów mogą zasięgnąć bezcennych informacji o porodzie i pielęgnacji noworodka, które uzyskają w prowadzonej w naszym szpitalu szkole rodzenia. Serdecznie zapraszamy.

Informacje dot. drugiej dawki szczepienia przeciwko COVID 19

Informacje dot. drugiej dawki szczepienia przeciwko COVID 19.

Szczepienia przeciw Covid-19 dla Sektora Ochrony Zdrowia

banner ramkowy szczepimysie

Ministerstwo Zdrowia zachęca medyków do zgłoszeń na szczepienia

Zgłoszenia trwają do 14 stycznia 2021r.

Kontakt

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

Darowizna na cele statutowe SPZOZ w Świdniku związane ze zwalczaniem COVID-19

Nr rach. bank: 02 1240 5497 1111 0010 7390 0187

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl