top spzoz

Zmiana w organizacja szczepień przeciwko COVID – 19 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku

ORGANIZACJA SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID – 19 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku.

Informujemy, że SP ZOZ w Świdniku prowadzi szczepienia przeciwko COVID – 19 w ramach Szpitala Węzłowego oraz punktu szczepień masowych .

Aby zapisać się na szczepienie należy:

  • Zadzwonić na całodobową , bezpłatną infolinię – tel. 989 lub
  • przez Internetowe Konto Pacjenta i stronę gov.pl lub
  • ustalić termin szczepienia telefonicznie - ze względów epidemiologicznych i organizacyjnych prosimy nie zgłaszać się osobiście.

Rejestracja telefoniczna : tel. 693 109366

Do zapisu należy podać numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego.

SP ZOZ w Świdniku wykonuje szczepienia zgodnie z aktualnym Kalendarzem Szczepień przeciw COVID – 19 opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia.

SP ZOZ w Świdniku wykonuje szczepienia aktualnie posiadanymi szczepionkami – uzależnione jest to od terminowości dostaw oraz ich poziomu, co wynika z centralnego zaopatrywania Polski przez producentów preparatów.

Punkt szczepień w ramach Szpitala Węzłowego przy ul Al. Lotników Polskich 18 w Świdniku czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00- 15:00.

Punkt szczepień masowych przy ul. B. Leśmiana 4 w Świdniku czynny jest codziennie w godz. 8:00-15:00

W ramach Szpitala Węzłowego prowadzimy szczepienia osób uprawnionych do szczepień z poszczególnych grup zgodnie z zgodnie z aktualnym Kalendarzem Szczepień przeciw COVID – 19 opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia.

Osoby uprawnione do szczepień ochronnych przeciwko COVID – 19 w ramach tych grupy 0 , które nie mają wystawionego e- skierowania , w pierwszej kolejności powinny zgłosić się do lekarza pracującego w podmiocie leczniczym, w którym są zatrudnione, celem wystawienia przez niego e- skierowania na szczepienie. Jeśli nie jest możliwe wystawienie e-skierowań w ramach danego podmiotu leczniczego, prosimy , aby kierownik danej palcówki przygotował zbiorczą listę osób chętnych i uprawnionych do szczepień, oraz przekazał ją do szpitala węzłowego celem wystawienia e- skierowań dla tych osób.

Na szczepienie należy zabrać ze sobą dowód osobisty.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SZCZEPIEŃ OSÓB ZE STWIERDZONYMI REAKCJAMI ALERGICZNYMI.

W uzasadnionych przypadkach wymagających dodatkowego wyjaśnienia przez lekarza , osoba zgłaszająca się na szczepienie może być odesłana na konsultację do poradni alergologicznej.

Po weryfikacji danych następuje kwalifikacja pacjenta do szczepienia , odstąpienie lub odroczenie szczepienia.

Szczepienia wykonujemy wyłącznie w miejscu udzielania świadczeń.

W przypadku niemożności zgłoszenia się na szczepienie w ustalonym terminie z przyczyn stanowiących przeciwwskazanie lub rezygnacji ze szczepienia prosimy o jak najszybsze skontaktowanie się z punktem rejestracji na szczepienie nr tel. 693 109 366

Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości zmiany terminu szczepienia z przyczyn nieuzasadnionych.

Organizacja szczepień przeciwko COVID – 19 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku

ORGANIZACJA SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID – 19 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku.

Informujemy, że SP ZOZ w Świdniku prowadzi szczepienia przeciwko COVID – 19

Informacja dotycząca wzowienia szczepień grupy 0

,Informujemy, że SP ZOZ w Świdniku w okresie od 08.03 do 21.03.21r wznowione zostają szczepienia Grupy 0 pierwszą dawką szczepionki przeciwko COVID 19.

Będą one wykonywane wyłącznie szczepionką firmy Astra Zeneca i realizowane u osób od 18 do 69 roku życia .

Informacje dotyczące szczepienia NAUCZYCIELI przeciwko COVID 19.

Informujemy, że SP ZOZ w Świdniku prowadzi szczepienia nauczycieli zgodnie z listami przekazanymi przez MEN.

O zaplanowanych terminach szczepienia będą informowani Dyrektorzy placówek.

W przypadku niemożności zgłoszenia się pracownika na szczepienie z przyczyn stanowiących przeciwwskazanie do szczepienia prosimy Dyrektorów placówek o jak najszybsze poinformowanie koordynatora ds. sczepień - Annę Zalewską nr tel. 694 124 982 lub Elżbietę Pecyńską nr tel. 693 109 336.

Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości zmiany terminu szczepienia z przyczyn nieuzasadnionych.

Kontakt

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

Darowizna na cele statutowe SPZOZ w Świdniku związane ze zwalczaniem COVID-19

Nr rach. bank: 02 1240 5497 1111 0010 7390 0187

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl