top spzoz

Szczepienia przeciw Covid-19

Informujemy, że SP ZOZ w Świdniku prowadzi szczepienia przeciwko COVID – 19 w ramach Punktu Szczepień Powszechnych, mieszczącego się w budynku Przychodni Specjalistycznej przy ul. B. Leśmiana 4 w Świdniku.

Szczepienia pacjentów realizowane są w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00 – 15:00.

Szczepienia wykonujemy wyłącznie w miejscu udzielania świadczeń.

Więcej informacji w zakładce COVID-19

 

Poszukujemy lekarzy do pracy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

SP ZOZ w Świdniku zatrudni lekarzy do pracy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.

Wymagania:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • prawo wykonywania zawodu lekarza.

Warunki umowy do uzgodnienia.
Tel. 81 751 45 59

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania konkursowego - diagnostyka

DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w ŚWIDNIKU
21-040 ŚWIDNIK ul. B. Leśmiana 4 , Tel.81/7514215, Fax 81/7512749

Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku informuje, że w wyniku postępowania konkursowego o udzielenie zamówienia na całodobowe udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

AKREDYTACJA dla SP ZOZ w Świdniku!

Z wielką dumą informujemy, iż po wielomiesięcznych przygotowaniach i staraniach wszystkich Pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku otrzymaliśmy Certyfikat Akredytacyjny nadany przez Ministra Zdrowia z dniem 14.09.2021 r.

Podczas tegorocznej wizyty uzyskaliśmy wystarczającą liczbę punktów za spełnianie wymaganych standardów, co pozwoliło nam uzyskać certyfikat ważny 3 lata.

Kontakt

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

Darowizna na cele statutowe SPZOZ w Świdniku związane ze zwalczaniem COVID-19

Nr rach. bank: 02 1240 5497 1111 0010 7390 0187

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl