RODO

Zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2020/M Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z Świdniku z dniem 24 lipca 2020 r.,do odwołania, do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych SPZOZ w Świdniku został wyznaczony Pan mgr inż. Sławomir Zagojski.

Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje zadania zgodnie a art. 38 i art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) 

Załączniki:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy w SP ZOZ w Świdniku

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahentów SP ZOZ w Świdniku

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla pacjentów SP ZOZ w Świdniku

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów na stanowisko objęte postępowaniem konkursowym w SP ZOZ w Świdniku

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą