top spzoz

AKREDYTACJA dla SP ZOZ w Świdniku!

Z wielką dumą informujemy, iż po wielomiesięcznych przygotowaniach i staraniach wszystkich Pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku otrzymaliśmy Certyfikat Akredytacyjny nadany przez Ministra Zdrowia z dniem 14.09.2021 r.

Podczas tegorocznej wizyty uzyskaliśmy wystarczającą liczbę punktów za spełnianie wymaganych standardów, co pozwoliło nam uzyskać certyfikat ważny 3 lata.

Misja, standardy jakości i bezpieczeństwa opieki, certyfikaty

Misja

„Dobro pacjenta to cel naszego działania”

Standardy jakości i bezpieczeństwa opieki ( Program Akredytacji Szpitali współfinansowany ze środków Unii Europejskiej).

Szpital SPZOZ w Świdniku w 2018 roku przystąpił do Projektu Unijnego „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” Program Akredytacji Szpitali . Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ( PO WER) i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie zdrowia ( CMJ). W związku z udziałem w Projekcie Szpital SPZOZ Świdnik, w ramach realizowanego Projektu został objęty różnymi formami wsparcia. W procesie przygotowywania się do akredytacji Szpital otrzymał wsparcie szkoleniowo - konsultacyjne. W Szpitalu odbyły się specjalistyczne konsultacje z bezpieczeństwa farmakoterapii, konsultacje z zakresu wdrażania standardów akredytacyjnych, szkolenie nt. bezpieczeństwa opieki i zdarzeń niepożądanych. Przeprowadzony został wstępny przegląd akredytacyjny oraz wizyta testowa. W ramach przygotowania się do poddania się procesowi akredytacji w Szpitalu zostały wdrożone standardy akredytacyjne / wymogi w zakresie sprawowania opieki nad pacjentem.

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

Darowizna na cele statutowe SPZOZ w Świdniku związane ze zwalczaniem COVID-19

Nr rach. bank: 02 1240 5497 1111 0010 7390 0187

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl