Laboratorium

LABORATORIUM ANALITYCZNE
Z PUNKTEM POBRAŃ MATERIAŁÓW DO BADAŃ I PRACOWNIAMI

Na podstawie zawartej Umowy, wykonawcą usług jest Diagnostyka Laboratoria Medyczne