SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNIKU

ul. Leśmiana 4, 21-040 Świdnik   NIP: 712-24-83-842   Regon: 431010878