SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIDNIKU

ul. Leśmiana 4, 21-040 Świdnik   NIP: 712-24-83-842   Regon: 431010878

Dyrekcja SPZOZ Świdnik informuje o możliwości dokonywania wpłat darowizn na walkę z COVID-19

Darowizna na cele statutowe SPZOZ w Świdniku związane ze zwalczaniem COVID-19

Nr. rach. bank: 02 1240 5497 1111 0010 7390 0187