Dyrekcja

Dyrektor Naczelny SPZOZ Świdnik

dyrektor

lek med. Jacek Kamiński

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

z ca dyrektora

lek. med. Barbara Stefaniak - Klimek

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych/Główny Księgowy

mgr Elżbieta Romańska-Nowik