top spzoz

Dyrekcja

Dyrektor Naczelny SPZOZ Świdnik

dyrektor

lek med. Jacek Kamiński

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

z ca dyrektora

lek. med. Barbara Stefaniak - Klimek

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych/Główny Księgowy

mgr Elżbieta Romańska-Nowik

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

Darowizna na cele statutowe SPZOZ w Świdniku związane ze zwalczaniem COVID-19

Nr rach. bank: 02 1240 5497 1111 0010 7390 0187

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl