Opieka duszpasterska

OPIEKA DUSZPASTERSKA

  • Kaplica Szpitalna /Rzymskokatolicka/ znajduje się na I –szym Pietrze szpitala. Godziny mszy świętych znajdują się na tablicy informacyjnej Kaplicy. Tel. 698 547 940
  • Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska znajduje się w Lublinie przy ul. Ruskiej 15C. Kontakt telefoniczny do Diecezji 81 747 31 15 lub 81 747 74 38 do Katedry, kontakt do Cerkwi przy ul. Lipowej 12 81 747 56 89
  • Parafia Ewangelicko-Augsburska znajduje się w Lublinie ul. Armii Wojska Polskiego 10, telefon 81 442 10 50
  • Świadkowie Jehowy znajduje się w Lublinie ul. Choiny 9, telefon 81 742 05 77

Informacje dotyczące Kościołów innych związków wyznaniowych są dostępne są stronie internetowej
Rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych - Gov.pl

www.gov.pl › web › mswia › rejestr-kosciolow-i-innyc