top spzoz

Zakład Rehabilitacji

Czynne w godzinach 700 - 1900

Rejestracja zakładu rehabilitacji

Czynne w godz. 730 – 1400

Rejestracja na zabiegi rehabilitacyjne: do poradni i ośrodka rehabilitacji dziennej, odbywa się od wtorku do czwartku w godzinach 800 – 1400

Skierowanie ważne jest przez miesiąc od jego wystawienia:

 • na zabiegi ambulatoryjne
 • na wizytę fizjoterapeutyczną
 • do poradni rehabilitacji
 • ośrodka rehabilitacji dziennej.

O Nas

Zakład Fizjoterapii funkcjonuje w strukturach SP ZOZ w Świdniku od 1984 roku. Dysponuje szeroką bazą usługową, z możliwością realizowania różnorodnych zabiegów fizjoterapeutycznych. Zabiegi wykonywane są przez dobrze wyszkoloną kadrę fizjoterapeutów stale podnoszącą swoje kwalifikacje i doskonalącą swoje umiejętności.

W naszej placówce zajmujemy się pacjentami:

 • ze schorzeniami narządu ruchu (zmiany zwyrodnieniowe, dyskopatie, skoliozy, itp.),
 • po zabiegach operacyjnych,
 • ortopedycznymi (po złamaniach, zwichnięciach, skręceniach itp.),
 • neurologicznymi (schorzenia centralnego i obwodowego układu nerwowego),
 • po przebytej chorobie COVID-19 ,

Rodzaje świadczeń

 • Zabiegi fizjoterapeutyczne ambulatoryjne w dziale fizjoterapii
 • Rehabilitacja w ramach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej
 • Poradnia rehabilitacji

Dział Fizjoterapii dysponuje nowoczesną bazą zabiegową wyposażoną w odpowiedni sprzęt do kinezyterapii czyli leczenia ruchem oraz do zabiegów fizykoterapii. Leczenie rehabilitacyjne jest prowadzone w sposób kompleksowy i indywidualny.


Dział Fizykoterapii realizuje zabiegi z zakresu:

 • elektrolecznictwa (galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, prądy diadynamiczne, tens, interferencyjne,Traberta, Kotza)
 • laseroterapii punktowej i skaneru
 • ultradźwięków i fonoforezy
 • światłolecznictwa (lampa sollux)
 • zmiennego pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości
 • pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości
 • krioterapii miejscowej parami ciekłego azotu
 • hydroterapii: masaże wirowe kończyn górnych i dolnych

Dział Kinezyterapii realizuje zabiegi z zakresu indywidualnej pracy z pacjentem, masażu leczniczego oraz szerokiego spektrum ćwiczeń (Ćwiczenia czynne, czynno-bierne, czynne z oporem, w odciążeniu, manualnych, izometrycznych, ogólnousprawniających itp.),

Wszystkie zabiegi wykonujemy całkowicie bezpłatnie w ramach umowy z funduszem NFZ,

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Ośrodek Dziennej Rehabilitacji świadczy leczenie rehabilitacyjne dla chorych, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego całodobowego, lecz istniejące schorzenie lub uraz wymaga intensywnego usprawniania. Okres leczenia w Ośrodku wynosi minimum trzy tygodnie.

Przyjęcia pacjentów do Ośrodka Dziennej Rehabilitacji odbywają się na podstawie skierowania od lekarza specjalisty poniedziałki w godz. 1600 – 1800.

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia Rehabilitacyjna przyjmuje pacjentów na podstawie skierowania od lekarza.

W poradni przyjmuje specjalista rehabilitacji medycznej - we wtorek w godz. 1500 – 1700.

Prosimy o zgłaszanie się na wizyty lekarskie z posiadaną dokumentacją medyczną (zdjęcia rtg, usg inne badania obrazowe jak tomografia komputerowa czy magnetyczny rezonans jądrowy oraz karty informacyjne z pobytów w szpitalach czy inne posiadane dokumenty).

Kontakt

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

Darowizna na cele statutowe SPZOZ w Świdniku związane ze zwalczaniem COVID-19

Nr rach. bank: 02 1240 5497 1111 0010 7390 0187

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl