Zakład Rehabilitacji

Czas pracy Zakładu 800 - 1800

Zapisy

Rejestracja pracuje w godz. 800 – 1500
Skierowanie ważne jest przez miesiąc od jego wystawienia:

- na zabiegi

- do poradni rehabilitacji

- ośrodka rehabilitacji dziennej.

O Nas

Zakład Fizjoterapii funkcjonuje w strukturach SP ZOZ w Świdniku od 1984 roku. Dysponuje szeroką bazą usługową, z możliwością realizowania różnorodnych zabiegów fizjoterapeutycznych. Zabiegi wykonywane są przez dobrze wyszkoloną kadrę fizjoterapeutów stale podnoszącą swoje kwalifikacje i doskonalącą swoje umiejętności.

W naszej placówce:

 • leczymy pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu ( urazy, zespoły bólowe kręgosłupa, zwyrodnienia stawów i inne problemy reumatologiczne)w tym po zabiegach operacyjnych stawów i kręgosłupa,
 • usprawniamy pacjentów neurologicznych ze schorzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego(z wyjątkiem ciężkich uszkodzeń centralnego układu nerwowego)
 • oraz innych wymagających leczenia usprawniającego.

Rodzaje świadczeń

 • Zabiegi fizjoterapeutyczne ambulatoryjne w dziale fizjoterapii
 • Rehabilitacja w ramach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej
 • Poradnia rehabilitacji

Dział Fizjoterapii dysponuje nowoczesną bazą zabiegową wyposażoną w odpowiedni sprzęt do kinezyterapii czyli leczenia ruchem oraz do zabiegów fizykoterapii. Leczenie rehabilitacyjne jest prowadzone w sposób kompleksowy i indywidualny.


Dział Fizykoterapii realizuje zabiegi z zakresu:

 • elektrolecznictwa (galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, prądy diadynamiczne, tens, interferencyjne,Traberta, Kotza)
 • laseroterapii punktowej i skaneru
 • ultradźwięków i fonoforezy
 • światłolecznictwa (lampa sollux)
 • zmiennego pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości
 • pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości
 • krioterapii miejscowej parami ciekłego azotu
 • hydroterapii: masaże wirowe kończyn górnych i dolnych

Dział Kinezyterapii realizuje zabiegi z zakresu ćwiczeń czynno-biernych, czynnych, czynnych z oporem, w odciążeniu, manualnych, izometrycznych, ogólnousprawniających itp. (w dwóch salach wyposażonych w odpowiedni sprzęt),

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Ośrodek Dziennej Rehabilitacji świadczy leczenie rehabilitacyjne dla chorych, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego całodobowego, lecz istniejące schorzenie lub uraz wymaga intensywnego usprawniania. Okres leczenia w Ośrodku wynosi minimum trzy tygodnie.

Przyjęcia pacjentów do Ośrodka Dziennej Rehabilitacji odbywają się na podstawie skierowania od lekarza specjalisty poniedziałki w godz. 1600 – 1800.

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia Rehabilitacyjna przyjmuje pacjentów na podstawie skierowania od lekarza.

W poradni przyjmuje specjalista rehabilitacji medycznej - we wtorek w godz. 1500 – 1700.

Prosimy o zgłaszanie się na wizyty lekarskie z posiadaną dokumentacją medyczną ( zdjęcia rtg, usg inne badania obrazowe jak tomografia komputerowa czy magnetyczny rezonans jądrowy oraz karty informacyjne z pobytów w szpitalach czy inne posiadane dokumenty).