Opis działalności

Funkcjonujemy w oparciu o Umowę zawartą z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie. Zapewniamy dostęp do świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanej w poradniach, rehabilitacji leczniczej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ciągłości i kompleksowości świadczeń.

W swojej strukturze posiadamy:

 • Szpital ( z 7 oddziałami o łącznej liczbie łóżek 181 ), Blokiem Operacyjnym ze Sterylizacją oraz Izbą Przyjęć,
 • Zakład Radiologii,
 • Przychodnię Specjalistyczną,
 • Zakład Rehabilitacji.

Jesteśmy umieszczeni w Wykazie Świadczeniodawców jako Szpital I stopnia ( udzielający

świadczeń w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej )

z profilami:

 1. Choroby wewnętrzne, w tym świadczenia możliwe do realizacji w ramach tego profilu z zakresu kardiologia ( Oddział Kardiologiczny został włączony do Oddziału Chorób Wewnętrznych)
 2. Anestezjologia i intensywna terapia,
 3. Pediatria,
 4. Neonatologia – II poziom referencyjny ( od 01.01.2011 roku)
 5. Położnictwo i ginekologia - II poziom referencyjny ( od 01.01.2011 roku)
 6. Izba przyjęć
 7. Chirurgia ogólna