Oddział Neonatologiczny

Witamy wszystkich przyszłych Rodziców i serdecznie zapraszamy do naszego oddziału

Z oddziałem możecie się Państwo zapoznać w trakcie zajęć w Szkole Rodzenia, działającej przy naszym szpitalu (szczegółowe informacje) Uwzględniając oczekiwania młodych kobiet umożliwiamy odbycie tzw. porodu rodzinnego w warunkach zrozumienia i intymności. Zapewniamy miłą, fachową pomoc podczas narodzin i w okresie adaptacji poporodowej.

Oddział noworodkowy usytuowany jest na III piętrze (dostępna winda), dysponuje 15 łóżeczkami oraz salą obserwacyjną dla dzieci, które wymagają szczególnej opieki i działań diagnostycznych.

Od 2011 roku jesteśmy Oddziałem II stopnia w trójstopniowym systemie opieki nad położnicą i noworodkiem. Oznacza to, że leczymy także dzieci wymagające wzmożonego nadzoru, wsparcia oddechowego i intensywnej terapii.

W naszym oddziale obowiązuje system hospitalizacji rooming-in- co oznacza, ze matka i dziecko przebywają ze sobą stale,i tylko w przypadku szczególnych wskazań medycznych są rozdzielani. Dysponujemy włącznie 2-osobowymi salami,co zapewnia należy komfort wszystkim pacjentkom.


Obowiązujące procedury medyczne wykonywane są w stałych godzinach.


Codziennie, na każdej sali prowadzona jest muzykoterapia, połączona z „kangurowaniem” nowonarodzonych dzieci. Jest to bardzo ważna forma budowania więzi na płaszczyźnie matka-dziecko od pierwszych godzin życia noworodka.

Praktyczna realizacja „10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią".

W Oddziale Neonatologicznym podejmowane są ciągłe działania na rzecz poprawy i doskonalenia jakości opieki nad matką i noworodkiem oraz na rzecz praktycznej realizacji "10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią". Naszym celem jest dążenie do osiągnięcia wysokiego standardu opieki nad matką i noworodkiem oraz postępowania służącego w pełni dobru matki i dziecka.

Realizując ,,10 kroków do udanego karmienia piersią”’ przestrzegamy zasad w zakresie opieki okołoporodowej, które sprzyjają poszanowaniu godności oraz realizacji praw kobiet i rodziny

 • Opiekę nad matką i dzieckiem sprawują przeszkoleni lekarze, pielęgniarki i położne przygotowani do realizacji procedur medycznych sprzyjających karmieniu piersią.
 • Prowadzona jest edukacja kobiet w ciąży na temat;
 • odżywiania kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią,
 • zachęcania kobiet do rodzenia w towarzystwie wybranej przez siebie osoby
 • sposobu prowadzenia porodu ( możliwości poruszania się, chodzenia, wybór pozycji przy porodzie),
 • korzyści pierwszego kontaktu z nowonarodzonym dzieckiem ,, skóra do skóry”,
 • zalet wyłącznego karmieni piersią (dla matki i dziecka) przez pierwsze 6 miesięcy,
 • utrzymania karmienia piersią dziecka przy rozszerzaniu jego diety od 1-2 lat.
 • Pomagamy matkom w rozpoczęciu karmienia piersią jak najszybciej po porodzie.
 • Umożliwiamy kontakt ,,skóra do skóry” nie tylko matkom ,ale również ojcom.
 • Uczymy matki jak praktycznie w sposób prawidłowy przystawić dziecko do piersi i jakie są cechy skutecznego ssania.
 • Instruujemy matki jak prawidłowo ściągać pokarm oraz jak utrzymać laktację, w razie niemożliwości karmienia dziecka piersią lub oddzielenia od noworodka.
 • Nie karmimy i nie poimy niczym poza pokarmem matki z wyjątkiem szczególnych wskazań medycznych lub świadomej decyzji matki.
 • Propagujemy i ułatwiamy karmienie piersią wg potrzeb dziecka i matki bez żadnych ograniczeń czasu i częstości przez całą dobę.
 • Pomagamy w razie problemów przy karmieniu piersią ( nawał, zastój, obrzęk).
 • W naszym oddziale jest system ,,rooming-in” umożliwiający matce przebywanie wraz z dzieckiem przez całą dobę od urodzenia do wypisu do domu.
 • Nie podajemy smoczków dzieciom karmionym piersią.
 • Informujemy matki o możliwościach kontaktu z nami po wypisie.

Mamy mogą się zgłaszać do Naszej Poradni Neonatologicznej, w ramach której działa Punkt Laktacyjny czynny w środy w godz. 12.00- 14.00 oraz uzyskać poradę telefoniczną przez całą dobę pod nr telefonu 81 751-39-43 ( gabinet lekarski ) lub 81 751-42-82 (dyżurka położnych).

Udostępniamy również numery telefonów matek karmiących tworzących grupę  wsparcia, która zbiera się przy Szkole Rodzenia w środy w budynku przy ul. Leśmiana 4  ( nr telefonu  81 751-56-90).

W Naszym Szpitalu w pełni przestrzegany jest  ,,Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece”, zabraniający reklam tych produktów.