top spzoz

Ogłoszenie o wyborze oferty

SPZOZ w Świdnku uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 'Dostawę rękawic diagnostycznych' wpłynęły oferty opisane w załączniku

Plik Ogłoszenia

Informacja o realizowanym projekcie „Poprawa jakości udzielanych świadczeń poprzez przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych

Informacja o realizowanym projekcie „Poprawa jakości udzielanych świadczeń poprzez przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych, w tym dostosowawczych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych oraz wyposażenie w sprzęt medyczny Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ Świdnik”

Załącznik

Informacja o realizowanym projekcie

Informacja o realizowanym projekcie. Poprawa jakości świadczeń udzielanych w Szpitalu SPZOZ Świdnik

Informacja o realizowanym projekcie „Poprawa jakości świadczeń udzielanych w Szpitalu SPZOZ Świdnik poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych, w tym dostosowawczych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych”

Załącznik

Informacja o realizowanym projekcie

 

Projekt pn. Doposażenie Szpitala w sprzęt medyczny, modernizacja sieci komputerowej

 Projekt pn. Doposażenie Szpitala w sprzęt medyczny, modernizacja sieci komputerowej,zakup oprogramowania wspierającego : zarządzanie, gromadzenie, przetwarzanie i bezpieczeństwo danych oraz ucyfrowienie aparatów rtg w SP ZOZ Świdnik

Załącznik

Projekt pn. „Doposażenie Szpitala w sprzęt medyczny, modernizacja sieci komputerowej

Projekt pn. Dostosowanie pomieszczeń Izby Przyjęć oraz Bloku Operacyjnego

Projekt pn. Dostosowanie pomieszczeń Izby Przyjęć oraz Bloku Operacyjnego w części dotyczacej Sterylizacji Szpitalnej SP ZOZ Świdnik do warunków wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Załącznik

Projekt pn. „Dostosowanie pomieszczeń Izby Przyjęć oraz Bloku Operacyjnego

 

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

Darowizna na cele statutowe SPZOZ w Świdniku związane ze zwalczaniem COVID-19

Nr rach. bank: 02 1240 5497 1111 0010 7390 0187

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl