top spzoz

Zasady uzyskiwania zgody na odwiedziny pacjenta w Szpitalu

Zasady uzyskiwania zgody na odwiedziny pacjenta w Szpitalu SP ZOZ w Świdniku
(w związku z koniecznością stosowania się do obostrzeń epidemiologicznych
zapobiegających rozprzestrzenianiu się Covid-19)

W związku z poleceniem Wojewody Lubelskiego z dnia 16.06.2021r. w sprawie ustalenia zasad odwiedzin pacjentów z zachowaniem kwestii bezpieczeństwa epidemiologicznego, oraz Rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 6 września 2021r. zostaje wprowadzony tryb odwiedzin pacjentów w SP ZOZ w Świdniku.

 

 • Odwiedziny pacjenta w Szpitalu odbywają się po uzyskaniu pisemnej zgody wydanej przez Kierownika Oddziału lub Z-cy Kierownika Oddziału.
 • W celu uzyskania zgody na odwiedziny pacjenta należy wypełnić
  • WNIOSEK O ZGODĘ NA ODWIEDZINY PACJENTA W SZPITALU,
  • ANKIETĘ WYWIADU EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA OSOBY ODWIEDZAJĄCEJ PACJENTA W SP ZOZ W ŚWIDNIKU,
  • oraz KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA ODWIEDZAJĄCYCH PACJENTÓ W SP ZOZ W ŚWIDNIKU.
 • Wniosek można przesłać drogą elektroniczną na adres; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub złożyć w Sekretariacie SP ZOZ w Świdniku .
 • Wzór wniosku jest udostępniony na stronnie spzozswidnik.pl, a także można go pobrać w Sekretariacie SP ZOZ w Świdniku .
 • Wnioski są rozpatrywane w dni robocze do godziny 15.00.
 • W innym czasie, jedynie w pilnych, uzasadnionych przypadkach, zgody na odwiedziny pacjenta, telefonicznie może udzielić lekarz dyżurny, który weźmie pod uwagę ryzyko zagrożenia ( po zebraniu wstępnego wywiadu epidemiologicznego).
 • SP ZOZ w Świdniku nie gwarantuje rozpatrzenia ( odwiedzin) w dniu złożenia wniosku, w związku z czym planowana data odwiedzin powinna być przynajmniej kolejnym dniem.
 • W budynku Szpitala, osobę odwiedzającą obowiązuje noszenie maseczki zakrywającej nos i usta oraz dezynfekcja rąk.
 • Sekretariat SP ZOZ w Świdniku prowadzi ewidencję wydanych wniosków.
 • Rodzic / opiekun dziecka sprawujący opiekę nad dzieckiem jest zobowiązany do wypełnienia, , Ankiety wywiadu epidemiologicznego dla rodzica / opiekuna dziecka hospitalizowanego w SP ZOZ w Świdniku” przy przyjęciu dziecka do oddziału, oraz po jego opuszczeniu, gdy przerwa w sprawowaniu opieki nad dzieckiem jest dłuższa niż 24 godziny.

Zasady odwiedzin pacjentów w czasie epidemii COVID -19 obowiązujące w SP ZOZ w Świdniku przez osoby zaszczepione przeciw COVID -19 lub osoby niezaszczepione przeciw COVID- 19, które posiadają negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS – CoV-2 lub przebyły zakażenie wirusem SARS – CoV-2.

 1. Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba przy zachowaniu dystansu minimum 1,5 metra.
 2. Czas odwiedzin nie powinien przekraczać 15 minut.
 3. W czasie odwiedzin zabrania się przemieszczania się osób odwiedzających do innych pomieszczeń Szpitala w szczególności :kuchenek oddziałowych, gabinetów oddziałowych i innych sal chorych.
 4. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
 5. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnego (min. 30 sek.) umycia rąk wodą z mydłem lub dezynfekcji rąk preparatem na bazie min. 60% alkoholu, niezwłocznie po wejściu do podmiotu leczniczego.
 6. Podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.
 7. Osoba odwiedzająca powinna unikać podczas wizyty dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu.
 8. Należy unikać gromadzenia się osób odwiedzających w jednym miejscu/pomieszczeniu.
 9. Po wejściu na oddział osoba odwiedzająca powinna ponownie zdezynfekować ręce i nałożyć jednorazowy fartuch flizelinowy otrzymany od personelu oddziału.
  Osoba odwiedzająca zdejmuje fartuch flizelinowy przed wyjściem z oddziału, usuwając go do dedykowanego pojemnika na odpady i ponownie dezynfekuje ręce.
 10. Podczas wizyty należy unikać bardzo bliskiego kontaktu fizycznego z pacjentem, takiego jak przytulanie, uściski, pocałunki, itp.
 11. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie przez osobę odwiedzającą jest możliwe po uprzednim (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnym umyciu lub zdezynfekowaniu przez nią rąk.
 12. Osoba bliska może przynieść pacjentowi rzeczy osobiste, środki czystości i ewentualnie jedzenie, po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem oddziału (lekarzem lub pielęgniarką).

  Ilość artykułów (rzeczy osobistych, artykułów żywnościowych, napojów, środków higieny osobistej, itp.) dostarczonych odwiedzanemu pacjentowi przez osobę odwiedzającą powinna być ograniczona do niezbędnego minimum – wszystkie artykuły powinny zmieścić się w szafce przyłóżkowej pacjenta.

  W/w rzeczy można również przekazać dla pacjenta poprzez pozostawienie ich w Izbie Przyjęć Szpitala w godzinach 14-16 lub we wskazanym miejscu przed oddziałem szpitalnym.
 13. Wstrzymuje się odwiedziny dzieci do lat 12 z wyłączeniem pilnych, uzasadnionych przypadków.

Zasady wzmożonego reżimu sanitarnego, które powinny być bezwzględnie przestrzegane podczas odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych przez osoby odwiedzające niezaszczepione przeciw COVID – 19, które nie poosiadają negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS – CoV-2 oraz nie przebyły zakażenia wirusem SARS – CoV-2:

 1. Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba przy zachowaniu dystansu minimum 1,5 metra.
 2. Czas odwiedzin nie powinien przekraczać 15 minut.
 3. W czasie odwiedzin zabrania się przemieszczania się osób odwiedzających do innych pomieszczeń Szpitala w szczególności : kuchenek oddziałowych, gabinetów oddziałowych i innych sal chorych.
 4. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
 5. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnego (min. 30 sek.) umycia wodą z mydłem lub dezynfekcji rąk preparatem na bazie min. 60% alkoholu, niezwłocznie po wejściu do podmiotu leczniczego.
 6. Podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.
 7. Osoba odwiedzająca powinna unikać podczas wizyty dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu.
 8. Osoba odwiedzająca powinna bezpośrednio skierować się do odwiedzanego pacjenta, a po zakończeniu wizyty jak najszybciej opuścić teren podmiotu leczniczego – w miarę możliwości przy pomocy wyznaczonego pracownika doprowadzającego/ odprowadzającego.
 9. Po wejściu na oddział osoba odwiedzająca powinna ponownie zdezynfekować ręcei nałożyć jednorazowy fartuch flizelinowy otrzymany od personelu oddziału. Osoba odwiedzająca zdejmuje fartuch flizelinowy przed wyjściem z oddziału, usuwając go do dedykowanego pojemnika na odpady i ponownie dezynfekuje ręce.
 10. W czasie wizyty zalecane jest zachowanie dystansu min. 1,5 m pomiędzy osobą odwiedzająca a odwiedzanym pacjentem (i innymi osobami przebywającymi w podmiocie leczniczym) oraz unikanie przez osobę odwiedzającą bliskiego kontaktu z pacjentem twarzą w twarz.
 11. Nie jest wskazane wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie przez osobę odwiedzającą.
 12. Osoba bliska może przynieść pacjentowi rzeczy osobiste, środki czystości i ewentualnie jedzenie, po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem oddziału (lekarzem lub pielęgniarką).
 13. Ilość artykułów (rzeczy osobistych, artykułów żywnościowych, napojów, środków higieny osobistej, itp.) dostarczonych odwiedzanemu pacjentowi przez osobę odwiedzającą powinna być ograniczona do niezbędnego minimum – wszystkie artykuły powinny zmieścić się w szafce przyłóżkowej pacjenta.
  W/w rzeczy można również przekazać dla pacjenta poprzez pozostawienie ich w Izbie Przyjęć Szpitala w godzinach 14-16 lub we wskazanym miejscu przed oddziałem szpitalnym.
 14. Wstrzymuje się odwiedziny dzieci do lat 12 z wyłączeniem pilnych, uzasadnionych przypadków.

Załączniki:

 1. Ankieta wywiadu epidemiologicznego dla osoby odwiedzającej pacjenta w SP ZOZ w Świdniku.
 2. Wniosek o zgodę na odwiedziny pacjenta w Szpitalu.
 3. Ankieta wywiadu epidemiologicznego dla rodzica / opiekuna dziecka hospitalizowanego w SP ZOZ w Świdniku
 4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób odwiedzających pacjentów w SP ZOZ w Świdniku.
 5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla rodzica / opiekuna dziecka hospitalizowanego w SP ZOZ w Świdniku

 

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

Darowizna na cele statutowe SPZOZ w Świdniku związane ze zwalczaniem COVID-19

Nr rach. bank: 02 1240 5497 1111 0010 7390 0187

Zapraszamy do kontaktu

Numery telefonów do poszczególnych jednostek
organizacyjnych oraz formularz kontaktowy dostępne są w zakładce Kontakt

© 2020 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku | Projekt i wykonanie : Cedrowa.pl