Oddział Chorób Wewnętrznych

Kierownik Oddziału:   lek. med. Stanisław Wójcik   / specjalista chorób wewnętrznych /
Z-ca Kierownika Oddziału:   lek. med. Anna Maśny   / specjalista chorób wewnętrznych /
Z-ca Kierownika Oddziału:   lek. med. Teresa Piasecka   / specjalista kardiologii,specjalista chorób wewnętrznych /
Z-ca Kierownika Oddziału:   lek. med. Katarzyna Żuk   / specjalista kardiologii, specjalista chorób wewnętrznych /
Oddziałowa:    mgr Garbaruk Jolanta


TELEFONY:

ODDZIAŁ I WEWNĘTRZNY
Gabinet Kierownika Oddziału081-751-56-83
Gabinet lekarski81 751-22-26
Dyżurka pielęgniarek81 751-22-68
e-mailinterna@spzozswidnik.pl


Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala SP ZOZ w Świdniku posiada 60 łóżek. Zorganizowany jest on w 2, 4, 5, i 6-łóżkowych salach na I piętrze w tym 2 izolatki.

Większość sal posiada własny węzeł sanitarny W oddziale pracują lekarze posiadający specjalizację z Endokrynologii, Hematologii , Reumatologii i Chorób Wewnętrznych.

Pacjentów przyjmujemy w wydzielonej Izbie Przyjęć usytuowanej na parterze budynku Szpitala.


W Oddziale wykonywane są zabiegi diagnostyczno - lecznicze z zakresu chorób wewnętrznych:
W razie potrzeby istnieje możliwość wykonania badań diagnostycznych wysokospecjalistycznych w tym tomografi komputerowej (CT),rezonansu magnetycznego (MRI) oraz konsultacji w innych placówkach. Ściśle współpracujemy z lubelskimi szpitalami klinicznymi i specjalistycznymi.

Leczymy choroby z zakresu dziedzin interny:
W trosce o naszych pacjentów staramy się zapewnić im w Oddziale dobre warunki pobytu i miłą atmosferę, tak aby konieczność przebywania w szpitalu była dla nich jak najmniej stresująca i umożliwiała w miarę prawidłowe funkcjonowanie. Warunki lokalowe, organizacja Oddziału, doświadczony personel lekarsko-pielęgniarski oraz dostępność specjalistycznych badań stwarzają dobre, przyjazne choremu warunki do pobytu w naszym Oddziale.