Zamówienia publiczne

ul. Leśmiana 4 pok.18
21-040 Świdnik
tel. 081 751-48-59
e-mail: zp@spzozswidnik.pl
Dostawa sprzetu medycznego dla Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ Swidnik – cz. 1

Ogloszenie o zamowieniu publicznymPobierz
Specyfiakcja Istotnych Warunkow ZamowieniaPobierz
Zalacznik Nr 1.1 ( Tabele wymaganych parametrow technicznych ) - Pakiet Nr 1 - Aparat do echokardiografiiPobierz
Zalacznik Nr 1.2 ( Tabele wymaganych parametrow technicznych ) - Pakiet Nr 2 – Aparat USGPobierz
Zalacznik Nr 1.3 ( Tabele wymaganych parametrow technicznych ) - Pakiet Nr 3 – Sprzet medycznyPobierz
Zalacznik Nr 2.1, Zalacznik Nr 2.2, Zalacznik Nr 2.3 ( Formularz Asortymentowo – Cenowy dla Pakietu Nr 1, dla Pakietu Nr 2, Pakietu Nr 3Pobierz
Zalacznik Nr 3 – Formularz OfertowyPobierz
Zalacznik Nr 4 – Jednolity Europejski Dokument Zamowienia ( JEDZ )Pobierz
Zalacznik Nr 5 – Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowejPobierz
Zalacznik Nr 6 – Wykaz dostawPobierz


Dostawa sprzetu medycznego dla Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ Swidnik – cz. 2

Zalacznik Nr 7 – Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace przeslanek wykluczenia z postepowaniaPobierz
Zalacznik Nr 8 – Umowa Sprzedazy – projektPobierz
Zalacznik Nr 9 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowychPobierz
Zalacznik Nr 10 - Link do postepowania na miniportaluPobierz
Zapytania do SIWZPobierz
Projekt Umowy Sprzedazy po zmianach z dn. 21.06.2019r. ( paragraf 5 pkt. 10 i par. 6 pkt. 4 )Pobierz
Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )Pobierz
Ogloszenie o wyborze ofertyPobierz
Dostawa materialow eksploatacyjnych do drukarek

Ogloszenie o zamowieniu publicznymPobierz
Specyfiakcja Istotnych Warunkow Zamowienia z Zalacznikem Nr 2 ( projekt umowy )Pobierz
Zalacznik Nr 1 do SIWZ - Formualarz Asortymentowo - CenowyPobierz
Zalacznik Nr 3 do SIWZ – Formularz OfertowyPobierz
Zalacznik Nr 4 do SIWZ – Aktualne na dzien skladania ofert OswiadczeniePobierz
Zalacznik Nr 5 do SIWZ - Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowejPobierz
Zalacznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz dostawPobierz
Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )Pobierz
Ogloszenie o wyborze ofertyPobierz


Dostawa sprzetu medycznego dla Szpitala SP ZOZ Swidnik – cz. 1

Ogloszenie o zamowieniu publicznymPobierz
Specyfikacja Istotnych Warunkow ZamowieniaPobierz
Zalacznik Nr 1.1, Zalacznik Nr 1.2, Zalacznik Nr 1.3, Zalacznik Nr 1.4, Zalacznik Nr 1.5 Zalacznik Nr 1.6, Zalacznik Nr 1.7 ( Tabele wymaganych parametrow technicznych – Pakiety od Nr 1 do Nr 7 ) – skompresowane do 1 pliku archiwum (ZIP )Pobierz
Zalacznik Nr 2.1, Zalacznik Nr 2.2, Zalacznik Nr 2.3, Zalacznik Nr 2.4, Zalacznik Nr 2.5, Zalacznik Nr 2.6, Zalacznik Nr 2.7 ( Formularz Asortymentowo – Cenowy dla Pakietow od Nr 1 do Nr 7 )Pobierz
Zalacznik Nr 3 – Formularz OfertowyPobierz
Zalacznik Nr 4 – Jednolity Europejski Dokument Zamowienia ( JEDZ )Pobierz
Zalacznik Nr 5 – Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowejPobierz
Zalacznik Nr 6 – Wykaz dostawPobierz
Zalacznik Nr 7 – Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace przeslanek wykluczenia z postepowaniaPobierz
Zalacznik Nr 8 – Umowa Sprzedazy – projektPobierz


Dostawa sprzetu medycznego dla Szpitala SP ZOZ Swidnik – cz. 2

Zalacznik Nr 9 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowychPobierz
Zalacznik Nr 10 - Link do postepowania na miniPortaluPobierz
Zapytania do SIWZ z dnia 04.07.2019 - czesc IPobierz
Zalacznik Nr 1.3 po poprawieniu omylki pisarskiej z dn. 04.07.2019 ( Pakiet Nr 3 - I Wymagania ogolne - poz.60 )Pobierz
Zalacznik Nr 1.5 po poprawieniu omylki pisarskiej z dn. 04.07.2019 ( Pakiet Nr 5 - VIII pompy infuzyjne - poz. 5 )Pobierz
Projekt Umowy Sprzedazy po zmianie z dn. 04.07.2019 ( par. 6 pkt. 4 )Pobierz
Zapytania do SIWZ z dnia 08.07.2019 - czesc IIPobierz
Zapytania do SIWZ z dnia 10.07.2019 - czesc III.1Pobierz
Zapytania do SIWZ z dnia 10.07.2019 - czesc III.2Pobierz
Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )Pobierz


Dostawa sprzetu medycznego dla Szpitala SP ZOZ Swidnik – cz. 3

Ogloszenie o wyborze ofertyPobierz
Dostawa sprzetu komputerowego i oprogramowania -cz.1

Ogloszenie o zamowieniu publicznymPobierz
Specyfiakcja Istotnych Warunkow ZamowieniaPobierz
Zalacznik Nr 1 do SIWZ - Tabele wymaganych parametrow technicznychPobierz
Zalacznik Nr 2 do SIWZ - Formularz Asortymentowo – CenowyPobierz
Zalacznik Nr 3 do SIWZ – Formularz OfertowyPobierz
Zalacznik Nr 4 do SIWZ – Aktualne na dzien skladania ofert OswiadczeniePobierz
Zalacznik Nr 5 do SIWZ - Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowejPobierz
Zalacznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz dostawPobierz
Zalacznik Nr 7 do SIWZ - Umowa Sprzedazy - projektPobierz
Zalacznik Nr 8 do SIWZ - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowychPobierz


Dostawa sprzetu komputerowego i oprogramowania - cz. 2

Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )Pobierz
Ogloszenie o wyborze ofertyPobierz


Plan postepowan o udzielenie zamowien publicznych -2019 rok

Plan postepowan o udzielenie zamowien publicznych na rok 2019 - wstepnyPobierz


Dostawa srodkow dezynfekcyjnych - cz. 1

Ogloszenie o zamowieniu publicznymPobierz
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia z Zalacznikiem Nr 2 ( projekt umowy )Pobierz
Zalacznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Asortymentowo – CenowyPobierz
Zalacznik Nr 3 do SIWZ – Formularz OfertowyPobierz
Zalacznik Nr 4 do SIWZ – Aktualne na dzien skladania ofert OswiadczeniePobierz
Zalacznik Nr 5 do SIWZ - Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do grupy kapitalowejPobierz
Zalacznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz dostawPobierz
Zapytania do SIWZPobierz
Zapytania do SIWZ - cz. IIPobierz
Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )Pobierz


Dostawa srodkow dezynfekcyjnych - cz. 2

Wniosek Zamawiajacego w sprawie przedluzenia terminu zwiazania ofertaPobierz
Ogloszenie o wyborze ofertyPobierz


Dostawa zestawow do operacji i ubran operacyjnych -cz.1

Ogloszenie o zamowieniu publicznymPobierz
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia z Zalacznikiem Nr 2 ( projekt umowy )Pobierz
Zalacznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Asortymentowo – CenowyPobierz
Zalacznik Nr 3 do SIWZ – Formularz OfertowyPobierz
Zalacznik Nr 4 do SIWZ – Aktualne na dzien skladania ofert OswiadczeniePobierz
Zalacznik Nr 5 do SIWZ - Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do grupy kapitalowejPobierz
Zalacznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz dostawPobierz
Zapytania do SIWZPobierz
Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )Pobierz
Wniosek Zamawiajacego w sprawie przedluzenia terminu zwiazania ofertaPobierz


Dostawa zestawow do operacji i ubran operacyjnych -cz.2

Ogloszenie o wyborze ofertyPobierz


Dostawa drobnego sprzetu medycznego

Ogloszenie o zamowieniu publicznymPobierz
Specyfiakcja Istotnych Warunkow Zamowienia z Zalacznikem Nr 2 ( projekt umowy )Pobierz
Zalacznik Nr 1 do SIWZ - Formualarz Asortymentowo - CenowyPobierz
Zalacznik Nr 3 do SIWZ – Formularz OfertowyPobierz
Zalacznik Nr 4 do SIWZ – Aktualne na dzien skladania ofert OswiadczeniePobierz
Zalacznik Nr 5 do SIWZ - Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do grupy kapitalowejPobierz
Zalacznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz dostawPobierz