Zamówienia publiczne

ul. Leśmiana 4 pok.18
21-040 Świdnik
tel. 081 751-48-59
e-mail: zp@spzozswidnik.pl
Dostawa artykulow biurowych i bebnow do drukarek

Ogloszenie o zamowieniu publicznymPobierz
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia z Zalacznikiem Nr 2 ( projekt umowy )Pobierz
Zalacznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Asortymentowo – CenowyPobierz
Zalacznik Nr 3 do SIWZ – Formularz OfertowyPobierz
Zalacznik Nr 4 do SIWZ – Aktualne na dzien skladania ofert OswiadczeniePobierz
Zalacznik Nr 5 do SIWZ - Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowejPobierz
Zalacznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz dostawPobierz
Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )Pobierz
Ogloszenie o wyborze ofertyPobierz


Dostawa pieczywa, warzyw i owocow

Ogloszenie o zamowieniu publicznymPobierz
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia z Zalacznikiem Nr 2 ( projekt umowy )Pobierz
Zalacznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Asortymentowo – CenowyPobierz
Zalacznik Nr 3 do SIWZ – Formularz OfertowyPobierz
Zalacznik Nr 4 do SIWZ – Aktualne na dzien skladania ofert OswiadczeniePobierz
Zalacznik Nr 5 do SIWZ - Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowejPobierz
Zalacznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz dostawPobierz
Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )Pobierz
Ogloszenie o wyborze oferty, Zawiadomienie o poprawieniu omylki rachunkowejPobierz
Dostawa drobnego sprzetu medycznego

Ogloszenie o zamowieniu publicznymPobierz
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia z Zalacznikiem Nr 2 ( projekt umowy )Pobierz
Zalacznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Asortymentowo – CenowyPobierz
Zalacznik Nr 3 do SIWZ – Formularz OfertowyPobierz
Zalacznik Nr 4 do SIWZ – Aktualne na dzien skladania ofert OswiadczeniePobierz
Zalacznik Nr 5 do SIWZ - Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowejPobierz
Zalacznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz dostawPobierz
Zapytania do SIWZPobierz
Sprostowanie do odpowiedzi na Zapytania do SIWZ z dnia 08.11.2017 r.Pobierz
Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )Pobierz
Usluga ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej oraz ubezpieczenia mienia Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Swidniku

Ogloszenie o zamowieniu publicznymPobierz
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia z Zalacznikiem Nr 2 ( projekt umowy generalnej )Pobierz
Zalacznik Nr 3 do SIWZ – Formularz Ofertowy - po zmianachPobierz
Zalacznik Nr 4 do SIWZ – Aktualne na dzien skladania ofert Oswiadczenie - po zmianachPobierz
Zalacznik Nr 5 do SIWZ - Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej - po zmianachPobierz
Zapytania do SIWZPobierz
Zmiana terminu skladania i otwarcia ofertPobierz
Zmiana ogloszenia o zamowieniuPobierz
SIWZ po zmianach terminu - Rozdzial 9 i 10Pobierz
Zakup i dostawa lekow dla Apteki Szpitala SP ZOZ w Swidniku

Ogloszenie o zamowieniu publicznymPobierz
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia z Zalacznikiem Nr 2 ( projekt umowy )Pobierz
Zalacznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Asortymentowo – CenowyPobierz
Zalacznik Nr 3 do SIWZ – Formularz OfertowyPobierz
Zalacznik Nr 4 do SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamowienia ( JEDZ )Pobierz
Zalacznik Nr 5 do SIWZ - Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowejPobierz
Zalacznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz dostawPobierz
Zalacznik Nr 7 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace przeslanek wykluczenia z postepowaniaPobierz
Zapytania do SIWZPobierz
Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )Pobierz


Plan postepowan o udzielenie zamowien publicznych

Plan postepowan o udzielenie zamowien publicznych na rok 2017Pobierz