Zamówienia publiczne

ul. Leśmiana 4 pok.18
21-040 Świdnik
tel. 081 751-48-59
e-mail: zp@spzozswidnik.pl
Modernizacja Kostnicy Szpitalnej SP ZOZ w Swidniku - cz. 1

Ogloszenie o zamowieniu publicznymPobierz
Specyfikacja Istotnych Warunkow ZamowieniaPobierz
Zalacznik Nr 1 do SIWZ - Kosztorys Ofertowy - Modernizacja Kostnicy Szpitalnej SP ZOZ w SwidnikuPobierz
Zalacznik Nr 1 do SIWZ - Przedmiar robot - Modernizacja Kostnicy Szpitalnej SP ZOZ w SwidnikuPobierz
Zalacznik Nr 2 do SIWZ- Ogolne warunki umowy - projektPobierz
Zalacznik Nr 3 do SIWZ – Formularz OfertowyPobierz
Zalacznik Nr 4 do SIWZ – Aktualne na dzien skladania ofert OswiadczeniePobierz
Zalacznik Nr 5 do SIWZ - Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowejPobierz
Zalacznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz robot budowlanychPobierz
Zalacznik Nr 7 do SIWZ - Oswiadczenie wykonawcy dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o pracePobierz


Modernizacja Kostnicy Szpitalnej SP ZOZ w Swidniku - cz. 2

Zalacznik Nr 8 do SIWZ – Rysunek Modernizacja Kostnicy Szpitalnej SP ZOZ w SwidnikuPobierz


Uslugi pralnicze - cz. 1

Ogloszenie o zamowieniu publicznymPobierz
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia z Zalacznikiem Nr 8 ( projekt umowy )Pobierz
Zalacznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Asortymentowo – CenowyPobierz
Zalacznik Nr 2 do SIWZ – Opis wykonania uslugiPobierz
Zalacznik Nr 3 do SIWZ – Formularz OfertowyPobierz
Zalacznik Nr 4 do SIWZ – Aktualne na dzien skladania ofert OswiadczeniePobierz
Zalacznik Nr 5 do SIWZ - Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowejPobierz
Zalacznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz uslugPobierz
Zalacznik Nr 7 do SIWZ - Oswiadczenie wykonawcy dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o pracePobierz
Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )Pobierz


Uslugi pralnicze - cz. 2

Ogloszenie o wyborze oferty, Zawiadomienie o odrzuceniu ofertyPobierz


Nadzor autorski i swiadczenie uslug serwisu oprogramowania - cz. 1

Ogloszenie o zamowieniu publicznymPobierz
Specyfikacja Istotnych Warunkow ZamowieniaPobierz
Zalacznik Nr 1 do SIWZ – Opis wykonania uslugiPobierz
Zalacznik Nr 2 do SIWZ – Projekt umowyPobierz
Zalacznik Nr 3 do SIWZ – Formularz OfertowyPobierz
Zalacznik Nr 4 do SIWZ – Aktualne na dzien skladania ofert OswiadczeniePobierz
Zalacznik Nr 5 do SIWZ - Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowejPobierz
Zalacznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz uslugPobierz
Zalacznik Nr 7 do SIWZ - Oswiadczenie wykonawcy dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o pracePobierz
Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )Pobierz


Nadzor autorski i swiadczenie uslug serwisu oprogramowania - cz. 2

Ogloszenie o wyborze ofertyPobierz
Dostawa produktow leczniczych - cz. 1

Ogloszenie o zamowieniu publicznymPobierz
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia z Zalacznikiem Nr 2 ( projekt umowy )Pobierz
Zalacznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Asortymentowo – CenowyPobierz
Zalacznik Nr 3 do SIWZ – Formularz OfertowyPobierz
Zalacznik Nr 4 do SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamowienia ( JEDZ )Pobierz
Zalacznik Nr 5 do SIWZ - Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowejPobierz
Zalacznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz dostawPobierz
Zalacznik Nr 7 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace przeslanek wykluczenia z postepowaniaPobierz
Zapytania do SIWZPobierz
Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )Pobierz


Dostawa produktow leczniczych - cz. 2

Ogloszenie o wyborze ofertyPobierz
Zawiadomienie o odrzuceniu ofertyPobierz
Plan postepowan o udzielenie zamowien publicznych

Plan postepowan o udzielenie zamowien publicznych na rok 2017Pobierz