Zamówienia publiczne

ul. Leśmiana 4 pok.18
21-040 Świdnik
tel. 081 751-48-59
e-mail: zp@spzozswidnik.pl
Dostawa nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, tasm do leczenia wysilkowego nietrzymania moczu i narzedzi laparoskopowych - cz.1

Ogloszenie o zamowieniu publicznymPobierz
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia z Zalacznikiem Nr 2 ( projekt umowy )Pobierz
Zalacznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Asortymentowo – CenowyPobierz
Zalacznik Nr 3 do SIWZ – Formularz OfertowyPobierz
Zalacznik Nr 4 do SIWZ – Aktualne na dzien skladania ofert OswiadczeniePobierz
Zalacznik Nr 5 do SIWZ - Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowejPobierz
Zalacznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz dostawPobierz
Zapytania do SIWZPobierz
Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )Pobierz
Wzor Oswiadczenia - do Wniosku Zamawiajacego w sprawie przedluzenia terminu zwiazania ofertaPobierz


Dostawa nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych, tasm do leczenia wysilkowego nietrzymania moczu i narzedzi laparoskopowych - cz.2

Ogloszenie o wyborze ofertyPobierz


Modernizacja trzech rozdzielnic niskiego napiecia oraz modernizacja tablic energetycznych w budynku Szpitala SP ZOZ Swidnik - cz. 1 - powtorzenie procedury

Ogloszenie o zamowieniu publicznymPobierz
Specyfikacja Istotnych Warunkow ZamowieniaPobierz
Zalacznik Nr 1a do SIWZ – Kosztorys Ofertowy – Modernizacja trzech rozdzielnic niskiego napiecia w budynku Szpitala SP ZOZ SwidnikPobierz
Zalacznik Nr 1a do SIWZ – Przedmiar robot - Modernizacja trzech rozdzielnic niskiego napiecia w budynku Szpitala SP ZOZ SwidnikPobierz
Zalacznik Nr 1b do SIWZ – Opis przedmiotu zamowienia – Modernizacja tablic energetycznych w budynku Szpitala SP ZOZ SwidnikPobierz
Zalacznik Nr 2 do SIWZ – Ogolne warunki umowy – projektPobierz
Zalacznik Nr 3 do SIWZ - Formularz OfertowyPobierz
Zalacznik Nr 4 do SIWZ – Aktualne na dzien skladania ofert OswiadczeniePobierz
Zalacznik Nr 5 do SIWZ - Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowejPobierz
Zalacznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz robot budowlanychPobierz


Modernizacja trzech rozdzielnic niskiego napiecia oraz modernizacja tablic energetycznych w budynku Szpitala SP ZOZ Swidnik - cz. 2 - powtorzenie procedury

Zalacznik Nr 7 do SIWZ - Oswiadczenie wykonawcy dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o pracePobierz
Zalacznik Nr 8 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot E1Pobierz
Zalacznik Nr 9 do SIWZ - Projekt Wykonawczy – Modernizacja trzech rozdzielnic niskiego napiecia w budynku Szpitala SP ZOZ Swidnik, Aleja Lotnikow Polskich 18Pobierz
Zalacznik Nr 10 do SIWZ – Projekt Wykonawczy – Przebudowa zasilania i ukladow pomiarowych w rozdzielnicy glownej niskiego napiecia w budynku Szpitala SP ZOZ Swidnik, Aleja Lotnikow Polskich 18Pobierz
Zalacznik Nr 11 do SIWZ – Instrukcja wspolpracy ruchowej agregatu pradotworczego z siecia elektroenergetycznaPobierz
Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )Pobierz
Ogloszenie o wyborze ofertyPobierz


Dostawa sprzetu jednorazowego uzytku i narzedzi laparoskopowych

Ogloszenie o zamowieniu publicznymPobierz
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia z Zalacznikiem Nr 2 ( projekt umowy )Pobierz
Zalacznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Asortymentowo – CenowyPobierz
Zalacznik Nr 3 do SIWZ – Formularz OfertowyPobierz
Zalacznik Nr 4 do SIWZ – Aktualne na dzien skladania ofert OswiadczeniePobierz
Zalacznik Nr 5 do SIWZ - Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowejPobierz
Zalacznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz dostawPobierz
Zapytania do SIWZPobierz
Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )Pobierz
Uslugi kompleksowe w zakresie utrzymania higieny szpitalnej w Szpitalu SP ZOZ w Swidniku - cz. 1

Ogloszenie o zamowieniu publicznymPobierz
Specyfikacja Istotnych Warunkow ZamowieniaPobierz
Zalacznik Nr 1 do SIWZ - Rodzaj, zakres i organizacja wykonywanych uslugPobierz
Zalacznik Nr 2 do SIWZ – Umowa - projektPobierz
Zalacznik Nr 3 do SIWZ – Formularz OfertowyPobierz
Zalacznik Nr 4 do SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamowienia ( JEDZ )Pobierz
Zalacznik Nr 5 do SIWZ - Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowejPobierz
Zalacznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz uslugPobierz
Zalacznik Nr 7 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace przeslanek wykluczenia z postepowaniaPobierz
Zalacznik Nr 8 do SIWZ - Plan Higieny cz. 1Pobierz


Uslugi kompleksowe w zakresie utrzymania higieny szpitalnej w Szpitalu SP ZOZ w Swidniku - cz. 2

Zalacznik Nr 8 do SIWZ - Plan Higieny cz. 2Pobierz
Zalacznik Nr 8 do SIWZ - Plan Higieny cz. 3Pobierz
Zalacznik Nr 9 do SIWZ - Plan Dezynfekcji cz. 1Pobierz
Zalacznik Nr 9 do SIWZ - Plan Dezynfekcji cz. 2Pobierz
Zalacznik Nr 9 do SIWZ - Plan Dezynfekcji cz. 3Pobierz
Zalacznik Nr 10 do SIWZ - Postepowanie z odpadami ( Procedura ) cz.1Pobierz
Zalacznik Nr 10 do SIWZ - Postepowanie z odpadami ( Procedura ) cz.2Pobierz
Zalacznik Nr 11 do SIWZ – Oswiadczenie dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o pracePobierz
Zalacznik Nr 12 do SIWZ - Wykaz sprzetu uzyczonego Wykonawcy przez ZamawiajacegoPobierz
Zapytania do SIWZPobierz


Uslugi kompleksowe w zakresie utrzymania higieny szpitalnej w Szpitalu SP ZOZ w Swidniku - cz. 3

Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )Pobierz
Informacja dot. zawieszenia biegu terminu zwiazania ofertaPobierz
Wniosek Zamawiajacego w sprawie przedluzenia waznosci wadium i przedluzenia terminu zwiazania oferta, Oswiadczenie - wzorPobierz
Zawiadomienie o uniewaznieniu czynnosci odrzucenia oferty i powtorzeniu czynnosci badania i oceny ofertPobierz
Ogloszenie o wyborze oferty, Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy i odrzuceniu ofertyPobierz
Informacja dot. zawieszenia biegu terminu zwiazania oferta w zwiazku z wniesionym odwolaniemPobierz
Plan postepowan o udzielenie zamowien publicznych

Plan postepowan o udzielenie zamowien publicznych na rok 2018Pobierz