Zamówienia publiczne

ul. Leśmiana 4 pok.18
21-040 Świdnik
tel. 081 751-48-59
e-mail: zp@spzozswidnik.pl


Dostawa materialow eksploatacyjnych do drukarek

Ogloszenie o zamowieniu publicznymPobierz
Specyfiakcja Istotnych Warunkow Zamowienia z Zalacznikem Nr 2 ( projekt umowy )Pobierz
Zalacznik Nr 1 do SIWZ - Formualarz Asortymentowo - CenowyPobierz
Zalacznik Nr 3 do SIWZ – Formularz OfertowyPobierz
Zalacznik Nr 4 do SIWZ – Aktualne na dzien skladania ofert OswiadczeniePobierz
Zalacznik Nr 5 do SIWZ - Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowejPobierz
Zalacznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz dostawPobierz


Zakup i dostawa lekow dla Apteki Szpitala SP ZOZ w Swidniku - cz. 1

Ogloszenie o zamowieniu publicznymPobierz
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia z Zalacznikiem Nr 2 ( projekt umowy )Pobierz
Zalacznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Asortymentowo – CenowyPobierz
Zalacznik Nr 3 do SIWZ – Formularz OfertowyPobierz
Zalacznik Nr 4 do SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamowienia ( JEDZ)Pobierz
Zalacznik Nr 5 do SIWZ - Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowejPobierz
Zalacznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz dostawPobierz
Zalacznik Nr 7 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace przeslanek wykluczenia z postepowaniaPobierz
Zapytania do SIWZPobierz
Informacja ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)Pobierz


Zakup i dostawa lekow dla Apteki Szpitala SP ZOZ w Swidniku - cz. 2

Ogloszenie o wyborze ofertyPobierz


Uslugi kompleksowe w zakresie utrzymania higieny szpitalnej w Szpitalu SP ZOZ w Swidniku - cz. 1

Ogloszenie o zamowieniu publicznymPobierz
Specyfikacja Istotnych Warunkow ZamowieniaPobierz
Zalacznik Nr 1 do SIWZ - Rodzaj, zakres i organizacja wykonywanych uslugPobierz
Zalacznik Nr 2 do SIWZ – Umowa - projektPobierz
Zalacznik Nr 3 do SIWZ – Formularz OfertowyPobierz
Zalacznik Nr 4 do SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamowienia ( JEDZ )Pobierz
Zalacznik Nr 5 do SIWZ - Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowejPobierz
Zalacznik Nr 6 do SIWZ - Wykaz uslugPobierz
Zalacznik Nr 7 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace przeslanek wykluczenia z postepowaniaPobierz
Zalacznik Nr 8 do SIWZ - Plan Higieny cz. 1Pobierz


Uslugi kompleksowe w zakresie utrzymania higieny szpitalnej w Szpitalu SP ZOZ w Swidniku - cz. 2

Zalacznik Nr 8 do SIWZ - Plan Higieny cz. 2Pobierz
Zalacznik Nr 8 do SIWZ - Plan Higieny cz. 3Pobierz
Zalacznik Nr 9 do SIWZ - Plan Dezynfekcji cz. 1Pobierz
Zalacznik Nr 9 do SIWZ - Plan Dezynfekcji cz. 2Pobierz
Zalacznik Nr 9 do SIWZ - Plan Dezynfekcji cz. 3Pobierz
Zalacznik Nr 10 do SIWZ - Postepowanie z odpadami ( Procedura ) cz.1Pobierz
Zalacznik Nr 10 do SIWZ - Postepowanie z odpadami ( Procedura ) cz.2Pobierz
Zalacznik Nr 11 do SIWZ – Oswiadczenie dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o pracePobierz
Zalacznik Nr 12 do SIWZ - Wykaz sprzetu uzyczonego Wykonawcy przez ZamawiajacegoPobierz
Zalacznik Nr 13 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace braku wykluczeniaPobierz


Uslugi kompleksowe w zakresie utrzymania higieny szpitalnej w Szpitalu SP ZOZ w Swidniku - cz. 3

Zapytania do SIWZPobierz
Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )Pobierz
Ogloszenie o wyborze ofertyPobierz
Plan postepowan o udzielenie zamowien publicznych -2019 rok

Plan postepowan o udzielenie zamowien publicznych na rok 2019 - wstepnyPobierz


Dostawa heparyn drobnoczasteczkowych

Ogloszenie o zamowieniu publicznymPobierz
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia z Zalacznikiem Nr 2 ( projekt umowy )Pobierz
Zalacznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Asortymentowo – CenowyPobierz
Zalacznik Nr 3 do SIWZ – Formularz OfertowyPobierz
Zalacznik Nr 4 do SIWZ – Aktualne na dzien skladania ofert OswiadczeniePobierz
Zalacznik Nr 5 do SIWZ - Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowejPobierz
Zalacznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz dostawPobierz
Zapytania do SIWZPobierz
Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )Pobierz
Ogloszenie o wyborze ofertyPobierz


Dostawa artykulow spozywczych

Ogloszenie o zamowieniu publicznymPobierz
Specyfiakcja Istotnych Warunkow Zamowienia z Zalacznikem Nr 2 ( projekt umowy )Pobierz
Zalacznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Asortymentowo – CenowyPobierz
Zalacznik Nr 3 do SIWZ – Formularz OfertowyPobierz
Zalacznik Nr 4 do SIWZ – Aktualne na dzien skladania ofert OswiadczeniePobierz
Zalacznik Nr 5 do SIWZ - Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do grupy kapitalowejPobierz
Zalacznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz dostawPobierz
Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )Pobierz
Ogloszenie o wyborze ofertyPobierz