Zamówienia publiczne

ul. Leśmiana 4 pok.18
21-040 Świdnik
tel. 081 751-48-59
e-mail: zp@spzozswidnik.pl




Dostawa miesa i wedlin - powtorzenie procedury

Ogloszenie o zamowieniu publicznymPobierz
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia z Zalacznikiem Nr 2 ( projekt umowy )Pobierz
Zalacznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Asortymentowo – CenowyPobierz
Zalacznik Nr 3 do SIWZ – Formularz OfertowyPobierz
Zalacznik Nr 4 do SIWZ – Aktualne na dzien skladania ofert OswiadczeniePobierz
Zalacznik Nr 5 do SIWZ - Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowejPobierz
Zalacznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz dostawPobierz
Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )Pobierz
Wniosek Zamawiajacego w sprawie przedluzenia terminu zwiazania ofertaPobierz
Oswiadczenie Wykonawcy na wniosek Zamawiajacego w sprawie wyrazenia zgody na przedluzenie terminu zwiazania ofertaPobierz


Dostawa materialow eksploatacyjnych do drukarek

Ogloszenie o zamowieniu publicznymPobierz
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia z Zalacznikiem Nr 2 ( projekt umowy )Pobierz
Zalacznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Asortymentowo – CenowyPobierz
Zalacznik Nr 3 do SIWZ – Formularz OfertowyPobierz
Zalacznik Nr 4 do SIWZ – Aktualne na dzien skladania ofert OswiadczeniePobierz
Zalacznik Nr 5 do SIWZ - Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowejPobierz
Zalacznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz dostawPobierz
Zapytania do SIWZPobierz
Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )Pobierz
Ogloszenie o wyborze ofertyPobierz




Modernizacja Oddzialu Chorob Wewnetrznych i Oddzialu Ginekologiczno – Polozniczego z Patologia Ciazy Szpitala SP ZOZ w Swidniku - cz. 1

Ogloszenie o zamowieniu publicznymPobierz
Specyfikacja Istotnych Warunkow ZamowieniaPobierz
Zalacznik Nr 1a/ do SIWZ – Kosztorys Ofertowy – Prace modernizacyjne Oddzialu Chorob Wewnetrznych – sanitariatyPobierz
Zalacznik Nr 1a/ do SIWZ – Przedmiar robot - Prace modernizacyjne Oddzialu Chorob Wewnetrznych – sanitariatyPobierz
Zalacznik Nr 1b/ do SIWZ – Kosztorys Ofertowy - Modernizacja ciagow komunikacyjnych w Oddziale Ginekologiczno – PolozniczymPobierz
Zalacznik Nr 1b/ do SIWZ – Przedmiar robot – Modernizacja ciagow komunikacyjnych w Oddziale Ginekologiczno – PolozniczymPobierz
Zalacznik Nr 2 do SIWZ – Ogolne warunki umowy – projektPobierz
Zalacznik Nr 3 do SIWZ - Formularz OfertowyPobierz
Zalacznik Nr 4 do SIWZ – Aktualne na dzien skladania ofert OswiadczeniePobierz
Zalacznik Nr 5 do SIWZ - Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowejPobierz


Modernizacja Oddzialu Chorob Wewnetrznych i Oddzialu Ginekologiczno – Polozniczego z Patologia Ciazy Szpitala SP ZOZ w Swidniku - cz. 2

Zalacznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz robot budowlanychPobierz
Zalacznik Nr 7 do SIWZ - Oswiadczenie wykonawcy dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o pracePobierz
Zalacznik Nr 8 do SIWZ – Rysunek Prace modernizacyjne Oddzialu Chorob Wewnetrznych – sanitariatyPobierz
Zalacznik Nr 8 do SIWZ - Rysunek Modernizacja ciagow komunikacyjnych w Oddziale Ginekologiczno – PolozniczymPobierz
Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )Pobierz
Ogloszenie o wyborze ofertyPobierz






Zakup i dostawa lekow dla Apteki Szpitala SP ZOZ w Swidniku - cz. I

Ogloszenie o zamowieniu publicznymPobierz
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia z Zalacznikiem Nr 2 ( projekt umowy )Pobierz
Zalacznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Asortymentowo – CenowyPobierz
Zalacznik Nr 3 do SIWZ – Formularz OfertowyPobierz
Zalacznik Nr 4 do SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamowienia ( JEDZ )Pobierz
Zalacznik Nr 5 do SIWZ - Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowejPobierz
Zalacznik Nr 6 do SIWZ – Wykaz dostawPobierz
Zalacznik Nr 7 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace przeslanek wykluczenia z postepowaniaPobierz
Zapytania do SIWZPobierz
Informacja Zamawiajacego ( art. 86 ust. 5 ustawy Pzp )Pobierz


Zakup i dostawa lekow dla Apteki Szpitala SP ZOZ w Swidniku - cz. II

Wniosek Zamawiajacego w sprawie przedluzenia terminu zwiazania ofertaPobierz
Oswiadczenie Wykonawcy na wniosek Zamawiajacego w sprawie wyrazenia zgody na przedluzenie terminu zwiazania ofertaPobierz
Ogloszenie o wyborze oferty, Zawiadomienie o poprawieniu omylki rachunkowejPobierz




Plan postepowan o udzielenie zamowien publicznych

Plan postepowan o udzielenie zamowien publicznych na rok 2017Pobierz
Plan postepowan o udzielenie zamowien publicznych na rok 2017 - po zmianachPobierz