Dyrekcja

Dyrektor naczelny SPZOZ Świdnik


lek med. Jacek Kamiński

Z-ca dyrektora ds. lecznictwa


lek. med. Barbara Stefaniak - Klimek

Z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych/Główny Księgowy


mgr Elżbieta Romańska-Nowik

Główny Specjalista ds. Administracyjno-Techniczno-Eksploatacyjnych


inż. Stanisław Podniesiński