Dyrekcja

Dyrektor Naczelny SPZOZ Świdnik


lek med. Jacek Kamiński

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa


lek. med. Barbara Stefaniak - Klimek

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych/Główny Księgowy


mgr Elżbieta Romańska-Nowik