ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Kierownik Oddziału:   lek. med. Sławomir Mozgawa   / specjalista chirurgii ogólnej /
Z-ca Kierownika Oddziału :   lek. med. Piotr Wiśniewski / specjalista chirurgii ogólnej /
Oddziałowa:    mgr Alina Karwańska


TELEFONY:

Gabinet Kierownika Oddziału081-751-26-11
Gabinet lekarski081-751-28-48
Dyżurka pielęgniarek081-751-23-34
e-mailchirurgia@spzozswidnik.pl
Oddział Chirurgiczny - 36 łóżek. Większość sal posiada własne łazienki . Każda sala posiada telewizor.
W ramach struktury wewnętrznej wydzieliliśmy pododdział urozowo-ortopedyczny, wyposażony w podstawowy sprzęt do leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji chorych ze schorzeniami narządu ruchu.

Oddział dysponuje wydzieloną Izbą Przyjęć, usytuowaną na parterze budynku Szpitala.

Posiadamy Blok Operacyjny składający się z dwóch sal operacyjnych, wyposażonych w sprzęt zgodnie z przyjętymi standardami.
W Oddziale wykonywane są wszystkie zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej:


W Pracowni Endoskopii wykonywane są badania diagnostyczne / GASTROSKOPIE, KOLONOSKOPIE, REKTOSKOPIE /, oraz zabiegi endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego-endoskopowe tamowanie krwawienia, biopsje i polipektomie endoskopowe.

W Oddziale wykonywane są zabiegi diagnostyczne i lecznicze w zakresie patologii układu moczowego