ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Kierownik Oddziału:   lek. med. Sławomir Mozgawa   / II stopień specjalizacji chirurgii ogólnej /
Z-ca Kierownika Oddziału :   lek. med. Piotr Wiśniewski / II stopień specjalizacji chirurgii ogólnej /
Oddziałowa:    mgr Alina Karwańska


TELEFONY:

Gabinet Kierownika Oddziału081-751-26-11
Gabinet lekarski081-751-28-48
Dyżurka pielęgniarek081-751-23-34
Pracownia endoskopii081-751-57-05
Telefon pacjentów081-751-35-90
e-mailchirurgia@spzozswidnik.pl
Oddział Chirurgiczny - 36 łóżek. Większość sal posiada własne łazienki . Każda sala posiada telewizor.
W ramach struktury wewnętrznej wydzieliliśmy 2 sale (męską i kobieca) wyposażone w sprzęt do leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji chorych ze schorzeniami narządu ruchu.

Oddział dysponuje wydzieloną Izbą Przyjęć, usytuowaną na parterze budynku Szpitala.

Posiadamy Blok Operacyjny składający się z dwóch sal operacyjnych, wyposażonych w sprzęt zgodnie z przyjętymi standardami.
W Oddziale wykonywane są wszystkie zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej:


Procedury z zakresu chirurgii urazowo – ortopedycznej:


W pracowni Endoskopii wykonywane są: